Nově se bude screening rakoviny kolorekta kolonoskopickým vyšetřením hradit už od 50 let pacienta, namísto dosavadní hranice 55 let. Vyplývá to z návrhu Ministerstva zdravotnictví, který nyní prochází meziresortním připomínkovým řízením.

V současnosti existují tři celonárodní screeningové programy, kterými se podařilo za poslední dekádu výrazně snížit úmrtnost včasným odhalením nádoru. Jde o rakovinu prsu, děložního hrdla a právě kolorekta (tlustého střeva včetně konečníku). Na poslední typ rakoviny ročně umírá v České republice 3 400 pacientů.

Za 13 let provádění screeningu byl odhalen a odstraněn předrakovinový polyp u více než 113 tisíc osob. To představuje 36 % případů ze všech provedených kolonoskopií. „U dalších 9 500 osob byl nádor odhalen v málo pokročilém stavu. Rostoucí pokrytí screeningem a dobrá dostupnost kolonoskopie se promítají do významného snížení mortality. V poslední dekádě je sledován pokles úmrtnosti o více než 30 %,“ uvádí ve svém návrhu Ministerstvo zdravotnictví. 

Co více, během stejného období poklesl počet nově diagnostikovaných onemocnění o 17 %. Všechny tyto důvody vedly ministerskou expertní skupinu k podnětu, aby se screening hrazený z veřejného zdravotního pojištění prováděl také u osob mezi 50-55 lety. Pokud vše půjde podle představ ministerstva, věková hranice se sníží od 1. července letošního roku.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Ondřej Zavadil


1.4.2020

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv