Spokojenost lidí se zdravotním systémem v ČR se loni v prosinci vrátila po předchozím poklesu na hodnoty z roku 2015, kdy dosáhla nejvyšší úrovně za celé sledované období. Spokojených bylo 52 procent Čechů, podíl nespokojených se ale proti roku 2015 zvýšil o dva procentní body na 20 procent. Jako neproblematičtější ve zdravotnictví lidé vnímají jeho financování, hospodaření s léky a fungování pojišťoven. Nejméně problémů vidí ve vztahu lékařů s pacienty. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
Zdravotnictví/ilustrační foto

V porovnání s rokem 2016 se počet lidí spokojených s českým zdravotním systémem zvýšil o sedm bodů, nespokojených ubylo o čtyři body. Spokojenost ani nespokojenost v roce 2016 vyjádřilo 30 procent, loni v prosinci jich bylo 27 procent. Dosud nejhorší výsledek CVVM v tomto ohledu zaznamenalo v prosinci roku 2008, kdy podíl spokojených dosáhl 27 procent a podíl nespokojených 44 procent.

Pohled lidí na problémy ve zdravotnictví se proti předchozím rokům nezměnil. Více než dvě třetiny dotázaných nadále vidí velmi velké nebo velké problémy ve financování veřejného zdravotnictví. Tři pětiny totéž tvrdí o hospodaření s léky a 55 procent o fungování pojišťoven. U ostatních hodnocených oblastí převažuje kladné hodnocení nad záporným. Například u objemu služeb poskytovaných veřejným zdravotnictvím mluví o velkých nebo velmi velkých problémech dvě pětiny lidí, naopak podle téměř poloviny jsou problémy v této oblasti malé nebo téměř žádné.

Nejlépe z hodnocení vychází vztah mezi lékaři a pacienty, kde vidí značné problémy 28 procent, naopak podle 66 procent jsou téměř bezproblémové. Jen o něco hůře hodnotí lidé dostupnost zdravotní péče a kvalitu poskytované zdravotní péče.

Proti průzkumu z roku 2016 se výrazněji zvýšilo vnímání fungování pojišťoven, kde problémy vidí o devět procentních bodů více lidí než nyní. „Tím tak byl přerušen klesající trend problémovosti fungování pojišťoven, který začal v roce 2012,“ uvedlo CVVM.

Průzkumu se v prosinci 2017 zúčastnila tisícovka lidí starších 15 let.

15.1.2018

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv