Inspekce práce se letos zaměří na případné nehlášené úrazy a úmrtí v práci. Na tiskové konferenci to dnes řekl generální inspektor Martin Melecký. Podle něj v jednom z regionů inspekce zjistila 17 procent nehlášených pracovních úmrtí. Dozvěděla se o nich z médií či od policie. Smrtelných úrazů pracovníků ubývá. V roce 2020 jich Státní úřad inspekce práce (SÚIP) evidoval celkem 106, v minulém roce 75. Melecký uvedl, že inspekce se letos soustředí také na takzvané zastřené zaměstnávání.

„Na jednom z oblastních inspektorátů jsme v loňském roce měli hlášeno 14 smrtelných pracovních úrazů, ale dostali jsme se k dalším třem smrtelným úrazům, které nebyly hlášeny. Dozvěděli jsme se o nich z médií, od policie. Jakmile jsme začali šetřit, zjistili jsme, že je zaměstnavatel nehlásil, protože nebyl zaměstnavatel, který by se k nim přihlásil,“ řekl generální inspektor. Podotkl, že nehlášených tak bylo v této části republiky 17 procent případů. Naznačil, že pracovní úmrtí byla v regionu, kde do loňska řídil oblastní inspektorát práce. Stál v čele úřadu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Zaměstnavatelé musí úrazy nahlásit. Podle generálního inspektora důvodem, že se případ neohlásí, bývá nelegální zaměstnávání, dodání pracovníka přes zastřenou agenturu či práce na takzvaný švarcsystém. „Celková čísla úrazů se pohybují zhruba na stejné veličině. Smrtelných pracovních úrazů poměrně výrazně ubylo. Mohlo by to vést k vyvození závěrů, že se bezpečnost asi zlepšuje. Budu rád, pokud tomu tak je. Pro letošní rok chceme monitorovat právě úrazy, které nejsou hlášené,“ uvedl Melecký. Inspekce bude sledovat zprávy médií, těsněji chce spolupracovat s policií.

Inspekce loni evidovala 35.706 úrazů v práci. Z nich bylo 753 závažných a 75 smrtelných. V roce 2020 za covidové epidemie bylo nahlášených případů 34.590, z toho 106 smrtelných a 819 závažných. V roce 2022 zaměstnavatelé nahlásili 35.682 případů, z nich 84 smrtelných a 783 závažných. V roce 2021 se do evidence dostalo 36.399 zranění v práci, z nich 770 závažných a 88 smrtelných.

Podle Meleckého není možné v některých případech zaměstnavatele dohledat. „Obrátila se na nás policie, že zemřel na stavbě člověk, že potřebuje asistenci experta na tuto problematiku. Vypravili jsme se na místo, kde se to stalo. Stavbyvedoucí se ptal, jestli se k úrazu už někdo přihlásil. Dochází k takovému řetězení firem, že se ztratí odpovědnost. K člověku se nikdo nehlásí… Třeba se pak zjistí, že člověk skutečně nebyl vlastně nikde zaměstnán,“ popsal Melecký.

Takzvané zastřené zaměstnávání představuje práci přes neoficiální pracovní agenturu bez běžné smlouvy a dodržení rovných pracovních podmínek, odměny a ochrany zdraví. Práce se obvykle vykazuje jako smlouva o dílo, popsal Melecký. Inspekce za to loni podle něj udělila pokuty za celkem 116,87 milionu korun.

Na bezpečnost práce se loni zaměřilo 8406 z celkem 19.977 kontrol. Týkalo se jí 758 ze zhruba 6000 podnětů, které inspekce dostala.

(ČTK)

2.4.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv