Soudní dvůr Evropské unie dnes zamítl žádost Rumunky, aby jí rumunská zdravotní pojišťovna proplatila náklady na operaci, na kterou odjela do Německa. Zdůvodnil to tím, že žena nevyužila všechny možnosti léčby v Rumunsku a neměla souhlas své pojišťovny.

operace/ ilustrační foto

Občané zemí EU mohou požadovat od své pojišťovny proplacení nákladů na léčbu v jiné členské zemi, jen pokud tuto léčbu nelze ve vhodných časových a dalších podmínkách provést v jejich domovském státě, uvedl soud EU.

Svým rozhodnutím podpořil rumunské úřady v jejich sporu s Rumunkou, která se nechala v roce 2009 operovat v Německu a požadovala, aby náklady ve výši 17.714 eur (zhruba 487.000 korun) uhradila její rumunská zdravotní pojišťovna.

Žena léta trpí vážným kardiovaskulárním onemocněním a její stav se natolik zhoršil, že se nemocnice v Temešváru rozhodla pro operaci. Žena ale nepokládala tamní podmínky pro zákrok za dobré a odjela přes nesouhlas své pojišťovny na operaci do Německa.

Nebylo podle soudu EU prokázáno, že by rumunská nemocnice nebyla s to včas a dobře operaci provést. Pacientka si přitom ani neprověřila podmínky pro podobný zákrok v ostatních rumunských zdravotních zařízeních. Z unijního práva také vyplývá, že pokud nějaká osoba odjede do jiného členského státu EU za účelem léčby bez předchozího povolení své pojišťovny, musí nést náklady na tuto léčbu, uvedl soud ve verdiktu.

Soudní dvůr EU (CJEU) se sídlem v Lucemburku je nejvyšší právní instancí EU a odpovídá za jednotný výklad a aplikaci evropského práva. Vypracovává závazné právní posudky a dobrozdání na žádost národních soudů, čímž vytváří významnou judikaturu.

9.10.2014

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv