Prosté navýšení platů lékařů v nemocnicích problémy českého zdravotnictví nevyřeší, sdělila dnes Koalice soukromých lékařů (KSL). Reagovala tak na požadavek České lékařské komory (ČLK), aby platy v nemocnicích rostly každoročně přinejmenším o deset procent. Nemocnicím chybějí lékaři, péči zajišťují na úkor neúměrného počtu přesčasů. Lékaři odcházejí a udržet by je podle ČLK mělo právě zvyšování platů.

Nemocnice/ilustrační foto

Podle dnešního prohlášení KSL by se politici při řešení měli věnovat zdravotnictví jako celku, ne jen jedné jeho složce, nemocnicím. KSL hájí zájmy ambulantní péče, sdružuje stomatologickou komoru a organizace ambulantních specialistů, praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost a soukromých gynekologů.

S ČLK se shoduje v tom, že práce lékaře je v Česku málo ohodnocena. Proto by se mělo zvýšit ocenění práce lékaře v seznamu zdravotních výkonů, což požaduje také ČLK, případně by se měla navýšit pravidelná měsíční platba za registrovaného pacienta praktickým lékařům.

Rozdíl ale je v pohledu na to, koho nejvíc postihují současné problémy. KSL uvádí, že podíl veřejných peněz do lůžkových zařízení stoupl ze 47,75 procenta v roce 2000 na 53,42 procenta v roce 2015. Tak velký objem, ani tento trend nejsou podle KSL v zemích EU ani mimo ni obvyklé.

„Za chybu považujeme, že nedošlo k dostatečné redukci a restrukturalizaci lůžkových zařízení. Tyto kroky by mohly výrazně pomoci vyřešit nedostatek lékařů a zdravotních sester v některých zařízeních,“ uvádí se v prohlášení.

ČLK žádá v souladu s odboráři sjednotit odměňování ve státních i soukromých nemocnicích, aby všude měli zaměstnanci zajištěno stejné navyšování. Podle KSL jsou ale tarifní tabulky přežitkem a doporučuje je zrušit. Zavádění tabulek do dalších zdravotnických zařízení považuje za absurdní.

Pokud je personální situace některých nemocnic opravdu vážná, bylo by podle KSL vhodné zrušit nemocniční ambulance vyjma pohotovostních, příjmových a superspecializovaných. „V naprosté většině regionů ČR by ambulantní zařízení byla schopna péči převzít,“ uvedla KSL. Připomněla, že ambulantní péče je podfinancována a její problémy neřešeny. Součástí řešení by mělo být i posílení role pacienta v systému zdravotnictví, včetně nárůstu spoluúčasti.

V registru ČLK je 41.700 činných lékařů, z nich přes 2300 pracuje v zahraničí. Z více než 39.000 lékařů činných v Česku je 12.700 soukromých a 28.900 zaměstnanců, z nich část pracuje v nemocnicích a část zaměstnávají jiní lékaři ve svých soukromých ambulancích.

11.4.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv