Sporný neúčinný zákon o úrazovém pojištění se nejspíš zruší. Počítá s tím vládní novela zákoníku práce, kterou dnes podpořila Sněmovna. Do kodexu předloha vrací ustanovení o odškodňování za pracovní úrazy a nemoci z povolání, které byly v přechodných ustanoveních. Pravidla navíc norma, která míří k posouzení sociálnímu a hospodářskému výboru, slaďuje s občanským zákoníkem.

Zákon o úrazovém pojištění začal platit už v roce 2006, dosud nenabyl účinnosti. Odkládala se už čtyřikrát, naposledy loni na rok 2017.

„Novela definitivně řeší osud zákona o úrazovém pojištění, který za osm let své platnosti nepřesvědčil o své životaschopnosti,“ uvádělo v podkladech ministerstvo práce a sociálních věcí.

Neúčinný zákon předpokládá, že úrazové pojištění by zajišťovala Česká správa sociálního zabezpečení. Pojistné by vybírala jako odvody ze mzdy. Lidem po pracovním úrazu či s nemocí z povolání by pak hradila rentu. Shoda na tomto modelu mezi politiky, odbory a zástupci podniků ale nepanovala. Nyní se zaměstnavatelé pojišťují u dvou komerčních pojišťoven – České a Kooperativy, případné odškodné se pak platí z tohoto pojištění.

Zrušení normy by mělo dát prostor k přípravě nového systému. Mluví se zatím o třech variantách. Nově by například mohly úrazové pojištění místo dvou nabízet všechny komerční pojišťovny, fungovalo by to podobně jako povinné ručení u vozidel. Druhou možností je placení pojistného do jediné veřejné pojišťovny. Ve hře by mohl být i systém dávek.

Nový zákoník práce je účinný od roku 2007. V tu dobu už zákon o úrazovém pojištění platil, takže se do kodexu odškodňování nedostalo. Bylo jen v přechodných ustanoveních. Nyní se má do zákoníku vrátit. Výši náhrad by měl stanovit kabinet svým nařízením.

11.2.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv