Systém zdravotního pojištění loni skončil v plusu, příjmy činily 241,2 miliardy korun a výdaje 239 miliardy. Stát poslal do systému nejvíc peněz v historii, 59,9 miliardy, meziročně o 6,2 miliardy víc, uvedl dnes zdravotnickydenik.cz. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření zdravotních pojišťoven, kterou připravila ministerstva zdravotnictví a financí jako podklad pro jednání vlády.

Zdraví a peníze/ilustrační foto

„S růstem ekonomiky rostly odvody státu, které dosáhly v absolutních i relativních číslech historicky nejvyšší hodnoty. To jsou hlavní důvody stability financování systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014,“ uvedl web.

Celkové příjmy systému loni meziročně vzrostly o 5,6 procenta. Na pojistném bylo vybráno 178,6 miliardy, meziročně o 3,8 procenta víc. Stát za 6,1 milionu svých pojištěnců, což jsou děti či nezaměstnaní, přispěl 59,9 miliardy, což bylo 24,8 procenta příjmů.

Po zvýšení vyměřovacího základu v listopadu 2013 a v druhé polovině loňského roku meziročně platba státu vzrostla o 6,2 miliardy. Cash-flow zdravotních pojišťoven také na začátku roku posílila předsunutá platba 4,8 miliardy korun. Ostatní příjmy v celkové výši dvě miliardy jsou z pokut, penále, úroků a také od zahraničních pojišťoven, které zaplatily 700 milionů korun.

Příjmy na jednoho pojištěnce byly v průměru 23.167 korun. Nejvíce to bylo u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), 24.989 korun s meziročním zvýšením o 5,6 procenta, nejméně u Revírní bratrské pokladny (RBP), 19.912 korun s meziročním růstem o 7,9 procenta.

Drtivou část celkových výdajů tvořily výdaje na zdravotní služby, 231,9 miliardy korun, což je 97,0 procenta. Výdaje podle materiálu pro vládu rostly kvůli „expanzivní“ úhradové vyhlášce, podle níž zdravotní pojišťovny platí zdravotnickým zařízením. Provozní výdaje pojišťoven klesly na 5,3 miliardy korun.

Do záporných hodnot se propadly Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a RBP. V kladném saldu VZP není splátka návratné finanční výpomoci státu 0,7 miliardy. Záporné saldo zaměstnaneckých pojišťoven činilo 0,77 miliardy Kč.

Stav pohledávek na konci loňského roku byl 36,6 miliardy, stav závazků 33,5 miliardy korun. Žádná pojišťovna neměla závazky po lhůtě splatnosti. Na účtech měly zdravotní pojišťovny na konci roku 15 miliard, evidovaly 10,4 milionu pojištěnců, z nich přes 75 procent VZP.

Zprávu by měl mít kabinet na programu po dovolené, která skončí 16. srpna. Následně předloží Poslanecké sněmovně návrh na schválení výročních zpráv a účetních závěrek VZP a šesti zaměstnaneckých a oborových pojišťoven.

5.8.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv