Sdružení Světového dne antikoncepce (SDA) spustí při příležitosti letošního Světového dne antikoncepce 26. září digitální kampaň #AFriendOfMine, jejímž cílem je překonávat stále existující bariéry v sexuální výchově.

Antikoncepce

Vzhledem k tomu, že odhadem 33 milionů neplánovaných těhotenství jde každoročně na vrub nedostatečné informovanosti a selhání antikoncepce nebo jejího nesprávného používání, je důležité, aby mladí lidé byli dobře informováni o různých dostupných metodách antikoncepce.

Sdružení SDA spojuje dvanáct organizací, podporovaných společností Bayer. Všechny tyto organizace se věnují vzdělávání a zvyšování přístupu ke službám plánování porodnosti a jejich dostupnosti. Spojily se s cílem poskytovat informace a zdůrazňovat význam, jaký má pro mladé lidi možnost poučit se o antikoncepci a otevřeně o ní hovořit se svými lékaři a partnery. Sdružení má náročný cíl: svět, ve kterém je každé těhotenství plánované. Jednou z překážek je, že mnohé otázky o sexuálním zdraví zůstávají nezodpovězeny, protože mladí lidé se stydí zeptat.

Cílem digitální kampaně #AFriendOfMine je tento problém vyřešit. Poskytuje mladistvým na celém světě nový anonymní způsob, jak mluvit o sexu a antikoncepci. Pomocí memes, videí na YouTube a sociálních sítí mohou mladí lidé sdílet své zkušenosti a ptát se na věci týkající se sexuálního zdraví a svých práv.

Světový den antikoncepce 26. září je každoročním vrcholem probíhající kampaně za zlepšení sexuálního zdraví. Tato kampaň pod heslem Je to vaše zdraví – je to vaše budoucnost přistupuje k sexuální výchově revolučním způsobem. Jejím hlavním cílem je svět, ve kterém je každé těhotenství plánované.

Na stránkách www.antikoncepce.cz mohou mladí lidé získat přesné a objektivní rady ohledně antikoncepce. Obsah stránek je prezentován jednoduše a ve vzájemných souvislostech. Povzbuzuje mladé lidi, aby hledali odbornou radu, aniž by je to uvádělo do rozpaků nebo se styděli.

Je-li těhotenství neplánované, nebo přijde-li v životě příliš brzy, má dalekosáhlé důsledky. Ovlivní ženu, její rodinu i všechny kolem ní. Odhaduje se, že v roce 2014 nemělo přístup k účinné metodě antikoncepce 225 milionů žen, které se chtěly vyhnout otěhotnění.

Prakticky každému úmrtí a invaliditě v důsledku potratu by šlo zabránit sexuální výchovou, účinným používáním antikoncepce a zajištěním bezpečných legálních umělých přerušení těhotenství s odpovídající zdravotní péčí.

Neplánované těhotenství a těhotenství mladistvých dívek klade na společnost vysoké finanční nároky. Odvádí zdroje ze systémů zdravotní péče, vytváří tlak na sociální služby a drží lidi v pasti chudoby
a nevýhod.

 

 

25.9.2015

zdroj: Ogilvy PR, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv