Česká glaukomová společnost již několik let organizuje kampaň v rámci Světového týdne
glaukomu, který v roce 2024 proběhne ve dnech 10.– 16. března.
Cílem chystané osvětové kampaně je především zlepšení a zkvalitnění informovanosti široké
veřejnosti o problematice a prevenci glaukomového onemocnění. Pravidelné oční vyšetření
je zásadní ke stanovení diagnózy, zahájení léčby a předcházení nevratných změn zraku.
Glaukomové onemocnění je celosvětově druhou nejčastější příčinou slepoty.
www.glaucomaweek.cz

Co je glaukom (zelený zákal)?

  • Onemocnění, které bez léčby vede k nevratnému poškození zraku až slepotě.
  • Cílem léčby je zpomalit další zhoršování zrakových funkcí, vzniklé poškození zrakového nervu již nelze zlepšit.
  • Mezi rizikové faktory patří vysoký nitrooční tlak, výskyt glaukomu v rodině, vyšší věk (výskyt strmě roste od věku 40 let).• Nejčastěji léčbu začínáme očními kapkami ke snížení nitroočního tlaku. Některé formy glaukomu lze léčit laserem. V případě nedostatečného účinku kapek lze zelený zákal i operovat.

NEPODCEŇUJTE PREVENCI

• Neléčený glaukom je celosvětově druhou nejčastější příčinou slepoty.

• Onemocnění nemá žádné subjektivní příznaky. 

• Oční vyšetření je zásadní ke stanovení diagnózy.

Objednejte se u svého očního lékaře ještě dnes.

Až 50% lidí o své nemoci neví

Aniž cokoliv zpozorujete, může být zrakový nerv dále poškozován glaukomem

Znáte hodnotu svého nitroočního tlaku?

Pozdní stádia glaukomu výrazně ovlivňují každodenní život: pacienti mohou mít zhoršenou orientaci v prostoru, hrozí riziko pádů a úrazů, nemohou řídit automobil, nemohou
vykonávat běžné aktivity, nepoznávají tváře.

4,5 milionu lidí na celém světě osleplo následkem glaukomu

Léčba glaukomu je celoživotní.

Pozdní diagnostika výrazně zhoršuje prognózu onemocnění a výsledky léčby.

VYŠŠÍ nitrooční tlak = VĚTŠÍ riziko glaukomu

Více informací na www.facebook.com/glaukom.cz

10.3.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv