V Thomayerově nemocnici se včera slavnostně otevřela nově zrekonstruovaná Jednotka intenzivní péče Chirurgické kliniky, kterou nemocnice sdílí s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Rekonstrukce trvala 10 měsíců a náklady se pohybovaly ve výši 20 milionů korun, na kterých se podílelo částkou 13,5 milionu také Ministerstvo zdravotnictví ČR. „Rekonstrukce umožní nejen kvalitnější poskytování zdravotní péči, ale také lepší a moderní pracovní prostředí pro personál kliniky a v neposlední řadě také zkvalitní podmínky výuky mediků z 1. LF UK,“ říká ředitel nemocnice doc. Zdeněk Beneš.

Tlukot srdce/ilustrační foto

Slavnostního přestříhávání pásky se ujal herec a divadelní ředitel Jan Hrušínský, který byl v loňském roce na naší chirurgické klinice hospitalizován a díky péči našich lékařů se zdárně zotavil. Za Ministerstvo zdravotnictví byl slavnostnímu aktu přítomen náměstek ministra Tom Philipp, za městskou část Praha 4, která je největší spádovou oblastí naší nemocnice, se slavnostního otevření zúčastnil starosta Petr Štěpánek.

Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap. V první z nich byla zrekonstruována administrativní část v prvním patře budovy, a to včetně dvou nových seminárních místností pro výuku zdravotních sester a mediků 1. lékařské fakulty UK. V druhé etapě pak bylo zrekonstruováno patro druhé, tedy samotná JIP, které nově čítá celkem 10 lůžek včetně 4 v nejvyšší kategorii s možností umělé plicní ventilace. Realizátorem stavby byla brněnská společnost Unistav Construction. „Hlavním důvodem pro rekonstrukci jednotky intenzivní péče byly nevyhovující provozní a hygienické podmínky původního oddělení,“ říká přednosta Chirurgické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice doc. Jaromír Šimša s tím, že druhým hlavním důvodem pak byla nedostačující kapacita původní JIP a nutnost odkládání operačních zákroků. V rámci diagnostické a léčebné činnosti je na chirurgické klinice každoročně ambulantně ošetřeno okolo 47 000 nemocných, k operaci a léčení za hospitalizace je pak ročně přijímáno přibližně 3 500 – 4 000 osob.

Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice poskytuje základní i specializovanou chirurgickou péči pro populaci starší 18 let ze širokého spádu Prahy 4, 11, 12, Prahy-západ a přilehlých částí Středočeského kraje. Klinika zajišťuje také komplexní traumatologickou péči o dospělé nemocné s úrazy. Pro svoji snadnou dostupnost je cílovou nemocnicí pro Záchrannou službu i pro jiné než spádové oblasti Prahy a jejího nejbližšího okolí. V areálu nemocnice je navíc i heliport pro vrtulníky Záchranné služby. Hlavním odborným programem Chirurgické kliniky 1. LF UK a TN je léčba zhoubných nádorových onemocnění jícnu, žaludku, tlustého střeva a konečníku, jater, žlučníku a žlučových cest, slinivky břišní i některých vzácnějších typů nádorů. Thomayerova nemocnice, díky přítomnosti Komplexního onkologického centra (KOC), nabízí nemocným z celé České republiky nejen kompletní spektrum onko-chirurgických výkonů na celém zažívacím traktu, ale i veškeré alternativy moderní onkologické léčby, jako je chemoterapie, biologická léčba či terapie zářením na moderních lineárních urychlovačích. Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice je rovněž výukovým pracovištěm 1. LF UK v Praze.

7.4.2016

zdroj: Fakultní Thomayerova nemocnice


Další články

Na přehled všech zpráv