Více než třetina českých žen odmítá pravidelné preventivní vyšetření na karcinom děložního hrdla, přestože je v rámci českého zdravotnictví snadno dostupné. Jako nejčastější důvody uvádějí strach z diagnózy a vyšetření, případně fakt, že nepociťují žádné příznaky. O screening nemají zájem především ženy s nižším vzděláním. Na vyšetření chodí méně často také svobodné či starší ženy. Vyplývá to z průzkumu odborníků z Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI).

Průzkumu se účastnilo více než 900 žen, z nichž na preventivní vyšetření jednoho z nejzávažnějších typů rakoviny nechodí 36,7 procenta. „Nejčastějšími bariérami v účasti na screeningu byl pocit absence příznaků u 36,3 procenta dotazovaných, strach z diagnózy u 23 procent a strach z vyšetření, který jsme zaznamenaly u pětiny žen,“ uvedla Michala Lustigová ze SYRI, která výzkum prováděla společně s Annou Altovou.

Ženy, které na preventivní vyšetření chodí, se statisticky významně liší od těch, co vyšetření odmítají, ve všech sociodemografických charakteristikách, tedy věkem, vzděláním, rodinným stavem i uspořádáním domácnosti. Screeningu se méně účastní ženy s nižším vzděláním, ženy žijící bez partnera a starší ženy, popsala Altová.

Expertky zdůraznily význam edukace žen. „Je potřeba zdůrazňovat, že lidé v časných stadiích nádorového onemocnění často příznaky ani nepociťují. Je třeba se zaměřit i na zvyšování důvěry v lékaře a snižování míry strachu z vyšetření, jako je právě stěr z děložního čípku. Pro určité spektrum populace mohou být metody samoodběru vzorku přijatelnější,“ uvedla Lustigová.

Organizovaný a pravidelný screening novotvarů je dlouhodobě považovaný za jednu z účinných metod včasného záchytu nádorových onemocnění, což prokázala řada vědeckých studií. Ukazuje se, že velké části úmrtí na rakovinu děložního hrdla lze právě díky screeningu předejít

24.9.2022

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv