Platba 90 korun na lékařské pohotovosti, která má z poplatků od ledna zůstat, má jako jediná podle analýz zdravotnických statistiků trvalý regulační dopad. Počty ošetření dospělých na pohotovosti klesly od zavedení poplatků v roce 2008 do loňska o 43,4 procenta, u dětí o 23,1 procenta. Výjimkou je zubní pohotovost, kde počty klesly o 3,9 procenta. Statistici to přičítají faktu, že na placení u zubaře byli lidé zvyklí z dřívějška, takže je nový poplatek od návštěvy neodradil.

Ve sledovaném období naopak výrazně stouply počty pacientů ošetřených zdravotnickou záchrankou – z 686.000 v roce 2007 na loňských 951.000. Statistici to nekomentují, podle záchranářů ale k nárůstu přispělo především to, že zatímco na pohotovosti musejí lidé platit 90 korun, za přivolání záchranky neplatí nic.

Regulační poplatky, s výjimkou poplatku na pohotovosti, kde vliv je trvalý, měly nejvyšší dopad hned v prvních letech po zavedení. V roce 2008 klesly počty ošetření v lékařských ambulancích oproti roku předchozímu o 17 procent, předtím klesaly o dvě až tři procenta ročně. Loni počty ambulantních ošetření opět stouply na celkových téměř 117 milionů, což je 90,5 procenta roku 2007. Počty běžných zubních ošetření dosahovaly v průměru 19 milionů ročně.

Počty receptů přijatých v lékárnách klesly z 90 milionů v roce 2007 v následujícím roce o čtvrtinu na 69 milionů. Do loňska se vrátily téměř na původní úroveň, bylo jich 68,95 milionu. Z celkového počtu receptů bylo v roce 2007 zčásti či plně hrazeno ze zdravotního pojištění 81,1 milionu, vloni 59,1 milionu, což je o čtvrtinu méně než v roce 2007.

Nejmenší dopad měly regulační poplatky v nemocnicích, kde se ve sledovaném období snížily počty ošetřovacích dnů o 12,4 procenta, nejvíc v prvním roce, o 4,4 procenta. Pokles obecně souvisel ale i s tlakem na snižování počtu lůžek a zkracování ošetřovací doby, tedy zefektivnění péče, připomínají statistici.

Celkové náklady zdravotních pojišťoven na péči stouply v letech 2007 až 2013 o 22,3 procenta na 221,8 miliardy korun. Výběr regulačních poplatků od pacientů se pohyboval ročně kolem pěti miliard korun, od 5,254 miliardy korun v roce 2008 po 5,78 miliardy korun v roce 2012. Loňský údaj zatím není, statistici předpokládají, že bude srovnatelný s roky předchozími.
Dopady regulačních poplatků v letech 2007 až 2013 (výběr):

2007 2008 procento 2008/2007 2013 procento 2013/2012 procento 2013/2007
počty ošetření dospělých na pohotovosti v tisících 786 463 58,9 445 102,9 56,6
počty ošetření dětí na pohotovosti v tisících 389 292 75 299 96,8 76,9
počty ošetření na pohotovosti zubní v tisících 188 119 63,3 203 101,1 108,4
počty receptů v tisících 90.002 68.841 76,5 68.947 99 76,6
-z toho plně či zčásti hrazené z pojištění 81.105 59.423 73,3 59.134 98,4 72,9
doplatky pacientů k receptům v milionech kč 7835 8382 107 8719 92 111,3
průměrný doplatek pacienta na recept v kč 87 122 140,1 126 92,6 144,7

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky

27.10.2014

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv