Na ministerstvu zdravotnictví skončí k Novému roku dvě odborné náměstkyně, které podléhají služebnímu zákonu. Ministr zdravotnictví Miroslav Ludvík novináře informoval, že vláda dnes schválila jeho návrh na systemizaci míst. Minulý týden kabinet jeho žádost o redukci počtu odborných náměstků odmítl potvrdit a ministři požádali o vysvětlení záměru. Ludvík, který se ujal ministerstva na konci listopadu, argumentuje snahou o racionalizaci a zefektivnění činnosti úřadu.

Na ministerstvu po dnešním schválení skončí náměstkyně pro majetek a mezinárodní věci Lenka Taie Kolaříková a náměstkyně pro strategie Lenka Ptáčková Melicharová. Taie Kolaříková považuje schválenou systemizaci za účelovou. Pokud chtěl ministr zefektivnit chod úřadu, měl podle ní začít u dvou politických náměstků. Na dotaz, zda se bude proti opatření nějak bránit, dnes řekla: „Je to pro mě čerstvá informace, musím se poradit s advokátem.“

Ludvíkův předchůdce Svatopluk Němeček na twitteru končícím náměstkyním poděkoval. „Bez Lenky Ptáčkové by nevznikla Národní strategie elektronického zdravotnictví a nerozjela by se reforma psychiatrie. Té práce si vážím,“ uvedl.

Ludvík dnes řekl, že postupuje podle služebního zákona a pouze ruší nadbytečné vedoucí pozice a odstraňuje duplicitní rozhodování u některých agend. Struktura ministerstva se vrací s výjimkami politických náměstků a státního tajemníka do podoby na začátku roku 2015, uvedl v tiskové zprávě.

„Analýza ministerstva vnitra zařadila ministerstvo zdravotnictví mezi služební úřady s nejnižším průměrným počtem řadových zaměstnanců na jednoho vedoucího. Vítám, že tuto změnu lze uskutečnit pro lepší chod státní správy,“ doplnil.

Na ministerstvu je nyní šest míst odborných náměstků, z čehož na jeden post je vypsáno výběrové řízení, dále místa hlavní hygieničky a státního tajemníka. Podobné počty náměstků mají i jiná ministerstva – například školství má sedm odborných náměstků, ministerstvo průmyslu a obchodu osm.

Ludvík uvedl, že vláda přijala jeho návrh bez připomínek, na zdravotnictví tak bude také zrušena sekce majetkových a mezinárodních věcí, kterou vede Taie Kolaříková. V té souvislosti zanikne pozice náměstkyně a místo toho vznikne služební pozice v platové třídě o jednu nižší. Zrušena budou i místa ředitele odboru veřejných zakázek a dvou vedoucích oddělení v tomto odboru. Pozice budou nahrazeny dvěma jinými ve stejné platové třídě. Část agendy bude nově spadat pod sekci legislativy, kterou vede náměstek Radek Policar, část pak do sekce ekonomiky a přímo řízených organizací, v jejímž čele stojí náměstek Petr Landa.

Obdobně bude od Nového roku zrušena sekce strategií pod vedením Ptáčkové Melicharové a s tím post náměstkyně. Opět vznikne služební místo v platové třídě o jednu nižší. Dále zanikne odbor koncepcí a strategií, místo něhož vznikne oddělení v sekci zdravotní péče, kterou dočasně vede náměstek Tom Philipp. Změny mají být rozpočtově neutrální.

14.12.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv