Návrh zákona o univerzitních nemocnicích doznal po připomínkovém řízením mnohých změn. Na novou právní formu univerzitní nemocnice by se mělo od ledna příštího roku přeměnit deset fakultních nemocnic, místo původních 15 zdravotnických zařízení. Nově je na seznamu i Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN), která je zároveň vojenskou fakultní nemocnicí. Vyplývá to z přepracovaného návrhu, který ministerstvo zdravotnictví předložilo pro projednání na legislativní radě a vládě.

Zákon/ilustrační foto

Ministerstvo původně navrhovalo, aby se na univerzitní přeměnilo 15 nemocnic, mezi kterými byly i ty, které v současnosti nejsou fakultní, a to pražské nemocnice Bulovka, Homolka, Thomayerova, Institut klinické a experimentální medicíny, Ústav pro péči o matku a dítě a brněnský Masarykův onkologický ústav.

Úřad to zdůvodňoval tím, že nemocnice s vysokými školami spolupracují. S návrhem ale nesouhlasili děkani lékařských fakult, ministerstva školství a obrany. Obrana si navíc stěžovala, že původní znění opominulo Ústřední vojenskou nemocnici. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová napsala, že úřad čekal na stanovisko obrany v připomínkovém řízení. „To jsme obdrželi a plně respektovali, proto je ÚVN nyní uvedena v příloze zákona,“ uvedla mluvčí.

Ministerstvo zdravotnictví dále oproti původnímu návrhu vypustilo část, která by stanovovala ručení státu za závazky univerzitních nemocnic. S ručením státu nesouhlasilo mimo jiné ministerstvo financí, které odmítalo i to, že by nemocnice byly vyňaty ze současného systému finanční kontroly. „Dohodli jsme se s ministerstvem financí, že univerzitní nemocnice budou podléhat systému finanční kontroly,“ napsala ČTK Čechová. Naopak nezapracovány zůstaly například některé výtky ministerstva spravedlnosti, podle kterého je zbytečné zavádět novou právní formu univerzitní nemocnice. Spravedlnost také upozorňuje, že pro každou změnu názvu nebo sídla univerzitní nemocnice bude nutné měnit zákon.

Do zákona je nově vložena část, která se vojenské nemocnice týká. Postavení vojenské univerzitní nemocnice se totiž bude od ostatních univerzitních nemocnic lišit. Vojenská univerzitní nemocnice bude mít smlouvu o spolupráci s vojenskou vysokou školou a nebude pro ni platit ustanovení, že spolupracující vysoká škola musí vyučovat ve stejném městě jako nemocnice, které je v zákoně pro ostatní univerzitní nemocnice. Univerzita obrany totiž sídlí v Brně. Na nemocnici nebude převeden majetek státu, s kterým nyní hospodaří. Jejího ředitele bude jmenovat o odvolávat ministr obrany.

Kromě vojenské nemocnice se na univerzitní přemění všech devět fakultních nemocnic. Univerzitní nemocnice bude právnickou osobou, kterou bude možné ustavit a zrušit pouze zákonem. Jejím statutárním orgánem bude ředitel jmenovaný a odvolávaný ministrem zdravotnictví. Dalšími orgány budou rada univerzitní nemocnice a akademická rada, v kterých bude mít své zástupce i vysoká škola, se kterou bude mít univerzitní nemocnice uzavřenu smlouvu o spolupráci. V radě univerzitní nemocnice zasednou také zaměstnanci nemocnice a zástupce ministerstva financí. Univerzitní nemocnice bude hospodařit s majetkem, který na ni stát převede, a výnosy bude moci použít pouze na úhradu nákladů spojených s její činností.

Nemocnice, které by se měly od 1. ledna 2018 přeměnit na univerzitní:

– Fakultní nemocnice Brno

– Fakultní nemocnice Hradec Králové

– Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

– Fakultní nemocnice Olomouc

– Fakultní nemocnice Ostrava

– Fakultní nemocnice Plzeň

– Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

– Fakultní nemocnice v Motole

– Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

– Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

17.2.2017

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv