Právě dnes začíná Urologický týden prevence, který pořádá Iniciativa Evropské urologické asociace. Klade si za cíl osvětu a podporu prevence závažných urologických onemocnění. Tématem pro tento rok je prevence urologických nádorů, především karcinomu prostaty. Ten se řadí mezi nejčastější nádorové onemocnění u mužů a po karcinomu plic je nejčastější příčinou úmrtí z onkologických diagnóz. Podle dat z Národního onkologického registru dosáhla incidence tohoto nádoru v roce 2012 hodnoty 134/1000 tisíc mužů, což představuje více než pětinásobný vzestup za posledních třicet let. V posledních 15 letech se však zastavil nárůst mortality.

Rakovina prostaty/ilustrační foto

Současně s osvětovým týdnem slaví 40 let od svého založení Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Klinika poskytuje pacientům komplexní odbornou diagnostiku a léčebnou péči v celém rozsahu urologie. A právě v rámci zmiňovaného výročí představila nové technologie pro diagnostiku a léčbu urologických onemocnění, a rovněž i nejmodernější laparoskopický simulátor, který slouží k výuce operační technicky.

MUDr. Petr Macek, Ph.D., uvádí, že pracovníci kliniky mají od září možnost si v ČR poprvé vyzkoušet endoskop s novou technologií (videořetězec 4K Olympus), která poskytuje dvakrát vyšší horizontální i vertikální rozlišení při zobrazení místa výkonu než u běžného HDTV systému. Umožňuje tak lepší orientaci chirurga v operačním poli, a tím tedy i větší bezpečnost pacienta.

Mezi další novinky patří tzv. intrakorporální litotriptor, který šetrnějšími způsoby rozbijí kameny v močových cestách. „Jsme rádi, že máme nové možnosti léčby včetně nejmodernějších technologií, ale v medicíně je velmi důležitá prevence. Proto se připojujeme k aktivitám Urologického týdne i k celoroční akci Všeobecné fakultní nemocnice Rok prevence. V září budou tyto informace směřovány na urologická onemocnění, a to zejména na nádor prostaty,“ uvedl primář kliniky MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.

V rámci Urologického týdne prevence bude v  úterý 15. 9. 2015 na Karlově náměstí v Praze připraven informační stan, který nabídne pacientům poradnu a možnost vyšetření močových cest. Otevřen bude od 9-17 hodin. Více informací bude zveřejněno na stránkách kliniky www.uroklinika.cz a www.vfn.cz.

14.9.2015

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv