Brněnská Lékařská fakulta Masarykovy univerzity zvýší zhruba o 15 procent počty přijatých studentů. Umožnit by to mělo financování ze státního rozpočtu, který pro příští rok počítá s navýšením peněz cíleně pro všechny lékařské fakulty. Vedení vysoké školy o tom dnes informovalo na tiskové konferenci.

Medici/ilustrační foto

„Každý rok přijímáme 300 až 320 studentů do prvních ročníků, patnáct procent tedy znamená asi 50 studentů ročně navíc,“ upřesnil děkan Lékařské fakulty Martin Bareš.

Lékařské fakulty nyní dostávají příspěvek 120.000 korun na studenta a rok, což pokrývá přibližně dvě třetiny reálných nákladů na studium. Zbylou třetinu pokrývají z vlastních zdrojů, zejména ze školného za anglické studijní programy.

Vedení školy ale upozornilo, že pouhé zvýšení počtu studentů a tedy i absolventů lékařských fakult problém s chybějícími lékaři neřeší. Nejhorší situace je u praktických lékařů pro dospělé i děti, a to v malých městech a na vesnicích. Jihomoravský kraj v tom není výjimkou. Populace lékařů stárne, lékařů v důchodovém věku přibývá a nemá je kdo nahradit.

„Průměrný věk praktického lékaře pro dospělé je na jižní Moravě 54 let, medián dokonce 56 let. Ještě horší situace je u praktických lékařů pro děti a dorost, kde je průměrný věk 56 let. Situace je nejhorší v sídlech s méně než dvěma tisíci obyvateli,“ uvedl Ladislav Dušek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Už nyní spadá nejvíce praktických lékařů včetně pediatrů do věkové skupiny 55 až 59 let, což znamená, že jich bude dál ubývat, protože odejdou do důchodu. I když se celkově počty lékařů zvyšují, čerství absolventi mají větší zájem o specializace, jako neurologie, kardiologie nebo onkologie.

„Zvýšení počtu studentů je třeba podpořit návaznými kroky, které by absolventy nasměrovaly do regionů, kde jsou nejvíce potřeba. Řešením by mohl být stipendijní program, který by udělení stipendia podmiňoval alespoň pětiletou praxí v přidělené oblasti,“ upřesnil rektor univerzity Mikuláš Bek.

Masarykova univerzita proto navrhne zřízení speciálního stipendijního fondu, který by spravovalo ministerstvo zdravotnictví a přispívaly by do něj obce, kraje i soukromé subjekty, které mají na udržení péče zájem.

„Stipendium ve výši 15 tisíc měsíčně by mohlo přitáhnout i talentované studenty, kteří si dnes časově náročné studium medicíny nemohou dovolit. Podmínkou by byla pětiletá práce v lokalitě po skončení studia. Pokud by student tuto podmínku porušil, musel by stipendium za celé studium vrátit,“ doplnil Bek.

17.9.2018

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv