Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, druhé největší psychiatrické zařízení v ČR, opravuje za 25 milionů korun poslední pavilon, v němž jsou ještě až dvacetilůžkové pokoje. Vznikne moderní pavilon a v něm speciální ucelená a intenzivní rehabilitační péče pro 32 pacientů. Program navržený na osm týdnů je určen pro lidi, kteří nejsou nijak nebezpeční, v nemocnici jsou déle než rok a jsou často nečinní a bez zájmů.

Rehabilitace/ilustrační foto

Cílená péče a vtažení do aktivit by je měla probudit a pomoci jim s návratem z nemocnice do zdravotně sociálního nebo do komunitního zařízení, řekl lékař Vladislav Žižka.

Na přestavbu pavilonu získala nemocnice osmdesátiprocentní podporu z Norských fondů. Přestavba má skončil na jaře 2016.

Pacienti, kteří měli dřív koníčky, pracovali na zahradě nebo něco sbírali, psychická nemoc o toto vše připravila. I když nemocnice nabízí různé formy terapií, dlouhodoběji hospitalizovaní lidé podle Žižky nemají o nic zájem. „Jsou naprosto bez iniciativy, bez zájmu. Jejich zájem je často jen kouřit a pít kafe,“ popsal. Čím delší je hospitalizace, tím je jejich netečnost a neaktivita větší. Nový program, který zahrnuje například muzikoterapii, arteterapii, sociální rehabilitaci a zdravý životní styl, má tyto pacienty zaměstnat a víc je vytížit.

Projekt počítá s tím, že po absolvování intenzivní rehabilitace bude moci část těchto lidí opustit nemocnici. I když nebudou zcela soběstační, s pomocí rodiny, sociálního či komunitního zařízení nebo služby se zlepší kvalita jejich života. Vedle arteterapie nebo muzikoterapie, při níž budou pacienti hrát na nástroje, tancovat a zpívat, počítá rehabilitace také s praktickými věcmi, se kterými si dlouhodobí pacienti neumí poradit. Neumí si třeba sami uvařit, vyprat, nedovedou si poradit s úkony na úřadech, nevyplní sami složenku – to vše zahrnuje i intenzivní rehabilitace..

Pavilon 23 byl poslední v rozsáhlém nemocničním komplexu, kde byly dosud i patnáctilůžkové až dvacetilůžkové pokoje. V poslední době bylo na pokojích nejvíc deset až 13 lidí, nyní vzniknou malé pokoje.

Státem zřizovaná nemocnice, do července 2013 léčebna, má 1197 lůžek. Na otevřených i uzavřených odděleních se kromě klasických psychiatrických pacientů léčí také lidé se závislostmi na alkoholu či gambleři. Jsou tam rovněž dětští pacienti a lůžka pro staré lidi s demencemi. Jedno oddělení je pro psychiatrické pacienty s plicními chorobami, které jinde v zemi nemohou léčit. V lesoparku o rozloze 42 hektarů je 51 staveb, z toho 28 má zdravotní využití. V posledních zhruba 15 letech nemocnice investovala desítky milionů korun do modernizace 120 let starých pavilonů. Vícelůžkové pokoje se zmenšily, vybudovalo se sociální a další zařízení pro zlepšení podmínek pacientů.

28.8.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv