V krajské nemocnici Náchod začala výstavba urgentním příjmu a gastroprovozu za více než 136 milionů korun bez DPH. Stavební práce by měly skončit v létě, se zahájením provozu se počítá na podzim. Dnes řekl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Investice je důležitá pro zajištění chodu nemocnice při její plánované druhé etapě modernizace.

Nový centrální urgentní příjem a gastroprovoz budou dva samostatné objekty, které vznikají převážně přestavbou stávajících objektů. Výstavba urgentního příjmu včetně souvisejících stavebních prací má vyjít na 87 milionů korun bez DPH a gastroprovoz včetně vybavení na 49 milionů bez DPH.

Vznik urgentního příjmu zahrnuje stavební úpravy současných pavilonů A a B a přístavby včetně nového krytého příjezdu pro sanity. Součástí je i rekonstrukce přístupového prostoru u vjezdu do nemocničního areálu.

„Zakázku jsme připravili tak, aby výstavba centralizovaného příjmu navázala na již dokončené parkoviště,“ uvedl hejtmanův náměstek pro investice Pavel Bulíček (Piráti). Práce tak zahrnují i přístupové komunikace, chodníky, odpočinkové zpevněné plochy, přístupová schodiště, zastřešení centrálního vstupu nebo přeložky a rozšíření inženýrských sítí.

Nová jídelna se zázemím vznikne ze stávajícího stravovacího pavilonu v dolní části nemocničního areálu. „Zahajujeme nejen rekonstrukci a dvoupodlažní přístavbu stravovacího pavilonu, ale paralelně dodávku a instalaci moderních gastrotechnologií pro vaření, výdej jídel, skladování potravin či mytí nádobí,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (Hradecký demokratický klub).

Kvůli stavebním pracím byla uzavřena stávající kuchyně a stravovací provoz nemocnice nyní funguje v dočasné kuchyni v areálu bývalé krajské průmyslové školy v Opočně, odkud nemocnice jídlo dováží.

První etapu modernizace náchodské nemocnice za 1,4 miliardy korun bez daně kraj dokončil v roce 2020, když otevřel dva nové pavilony J a K. Vedení kraje pak rozhodlo, že je potřeba v modernizaci pokračovat. „Začínáme se stavbou centrálního urgentního příjmu a gastro provozu. Tyto stavební práce chceme dokončit v létě, abychom na podzim mohli zahájit zmíněnou druhou etapu modernizace náchodské nemocnice,“ uvedl hejtman Martin Červíček (ODS).

Druhá etapa bude spočívat v demolici a následné výstavbě pavilonu E a v rekonstrukci pavilonu D. Po ukončení přestavby bude veškerý provoz nemocnice soustředěn na jednom místě v takzvaném dolním areálu.

Kraj do náchodské nemocnice investuje průběžně. Od července 2022 je v areálu nový parkovací dům se 165 místy. Kapacita parkování se v dolním areálu nemocnice díky tomu zvýšila na 370 míst. Náklady činily 57 milionů korun bez DPH.

(ČTK)

8.3.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv