Olomoucká fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého nabídne od nadcházejícího akademického roku nový bakalářský obor zdravotnický záchranář. Absolventi se uplatní v mnoha pozicích, působit mohou i na akutním příjmu. Jejich studium bude zaměřeno především na praxi. Obor připravovala fakulta několik let, přihlášky přijímá do konce února, řekli dnes novinářům zástupci fakulty.

Zdraví/ilustrační foto

Podle jejího děkana Jaroslava Vomáčky bude možné tento obor od roku 2018/2019 studovat pouze na vysoké škole. „Je to tím, že jsou čím dál větší odborné požadavky na záchranáře. Ubývá také lékařů v tomto oboru a kvalifikovaní, dobře vycvičení záchranáři je mohou nahrazovat,“ řekl Vomáčka.

Do oboru fakulta přijme 30 nejúspěšnějších studentů, kteří zvládnou poměrně obtížné zkoušky, prokázat budou muset i fyzické dovednosti. „Výuku chceme zaměřit intenzivně na praktickou část. Nácviky budou nejen na modelech, ale i v rámci stáží na zdravotnické záchranné službě a na oddělení urgentního příjmu,“ uvedl ředitel zdravotnické záchranné služby Petr Hubáček. Studenty chce zapojit i do cvičení příslušníků zdravotnického záchranného systému. „Vyzkouší si nejen pozici figurantů, ale zapojí se i do záchranářských týmů,“ uvedl.

Studenti během tří let získají poznatky z oblasti urgentní medicíny napříč obory od interny přes chirurgii až po gynekologii. Věnovat se budou i řešení krizových situací. „Do studijního plánu jsme zařadili krizovou intervenci v psychiatrii. Jde o řešení náročných situací, do kterých se záchranáři dostávají například při zvládání agresivního pacienta, při pomoci oběti znásilnění nebo člověku, který hodlá spáchat sebevraždu,“ uvedla proděkanka fakulty Zdeňka Mikšová. Absolventi se uplatní nejen u zdravotní záchranné služby, ale i na odděleních urgentního příjmu, v týmech horské služby nebo jako důlní záchranáři.

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého vznikla osamostatněním nelékařských oborů z lékařské fakulty v roce 2008. Fakultu tvoří sedm samostatných ústavů a poskytuje vzdělání téměř 700 studentům ve studijních programech ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, radiologická asistence a také management a ekonomika ve zdravotnictví. Uplatnění v praxi podle Vomáčky nachází drtivá většina absolventů.

10.11.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv