V Krajské nemocnici T. Bati (KNTB) ve Zlíně začal fungovat intervenční tým. Speciálně vyškolení zdravotníci včetně psychologa se budou věnovat příbuzným a blízkým pacientů v akutních stresových situacích, sdělila dnes ČTK mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Intervenční tým tvoří šest vyškolených zdravotníků, sestry, porodní asistentky, záchranář a psycholog. „Úkolem interventa je podpořit psychicky zasažené osoby v náročných stresových situacích. Provází je v těžkých chvílích nejistoty, zprostředkovává informace o tom, co se s jejich blízkými děje při vyšetřeních, zákrocích či resuscitaci. Pomáhá plánovat další bezprostřední kroky a orientovat se v situaci, zprostředkovává kontakty na následnou péči a krizová pracoviště,“ uvedla koordinátorka systému psychosociální a intervenční služby pro krajskou nemocnici a interventka Gabriela Holeňáková. Členové tým svou přítomností usnadní práci ošetřujícímu personálu, mohou také doprovázet při loučení se zemřelým příbuzným.

Včasná a kvalitní komunikace s blízkými podle Holeňákové předchází nespokojenosti, nesprávnému pochopení situace ze strany rodinných příslušníků nebo pocitu nedostatečné péče. Intervenční tým bude v pohotovostním režimu, vyžádá si jej zdravotnický personál nemocnice. „S poskytnutím podpory musí zasažený člověk souhlasit a být o ní informován,“ uvedla mluvčí.

V KNTB od roku 2020 funguje v systému psychosociální a intervenční služby kolegiální podpora. „Vyškolení zdravotníci v rámci ní poskytují pomoc při zvládání psychicky náročných situací svým kolegům, zdravotníkům a ostatním zaměstnancům nemocnice. Intervenční tým pro veřejnost je novinkou, krajská nemocnice ho zřídila jako první zdravotnické zařízení v kraji,“ uvedla mluvčí.

(ČTK)

1.3.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv