Testovat léky na buňkách, které se podobají mozkovým, se učí lékaři v nedávno vzniklém Epileptologickém výzkumném centru. Centrum sdružuje špičkové odborníky z FN Motol, Univerzity Karlovy, Akademie věd a Českého vysokého učení technického. Buňky umí vypěstovat z krve konkrétního pacienta. Nové cesty v léčbě uvítají desítky tisíc nositelů tohoto neurologického onemocnění.

Epilepsie je neurologické onemocnění charakterizované opakovaným výskytem neprovokovaných epileptických záchvatů. Hlavní projev – epileptické záchvaty mají různé podoby – např. pouhé zahledění, brnění končetin, výpadek paměti nebo to mohou být pro epilepsii nejznámější křeče končetin se ztrátou vědomí. Vyskytují se jak v průběhu dne, tak v noci během spánku. Přestože se epilepsie může objevit v kterémkoli věku, jsou životní období, ve kterých je nový výskyt epileptických záchvatů častější – hlavní vrcholy jsou u malých dětí a ve stáří. Příčiny mohou být získané na podkladě úrazu, infekce, vrozených odchylek vývoje mozku či na genetickém podkladě, ale u převážné většiny epilepsií není příčina doposud známa. Epilepsii má v České republice přibližně 80 000 lidí, čtvrtinu z nich tvoří děti, u kterých jde o jedno z nejčastějších chronických onemocnění. Epilepsie zásadně ovlivňuje život většině pacientů. Léčba se neustále vyvíjí tak, aby mohli lidé s epilepsií žít plnohodnotný život. V současné době lékaři při správné a včasné diagnostice a farmakologické léčbě dostanou nemoc pod kontrolu až u 70 % pacientů.

„Potýkali jsme se s tím, že příliš dlouho trvalo, než se podařilo vyzkoumané poznatky dostat do praxe přímo k pacientům. Snahou výzkumného centra je, aby se pacienti mohli účastnit přímo klinického výzkumu,“ říká MUDr. Jana Zárubová z Centra pro epilepsie FN Motol, která je zároveň místopředsedkyní spolku EpiStop, a dodává: „Nově experimentujeme s tím, jak v laboratorních podmínkách z krve vypěstovat buňky člověka, které odpovídají jeho mozkovým buňkám. Na těch bychom poté mohli testovat účinnost léků ještě před tím, než je dáme pacientovi.“ Specialisté nově spolupracují se zahraničními laboratořemi, aby mohli lidi s epilepsií přesněji diagnostikovat. Využívají to například u pacientů, kteří mají současně epilepsii i mentální retardaci. „Nevěděli jsme, proč mají pacienti tyto diagnózy současně. Zahraniční vědci zjistili, že jde o mutaci tzv. sodíkového kanálu a my tím pádem můžeme pacienta ušetřit dalšího kola rozsáhlých vyšetření. Opravdu se blížíme k personalizované medicíně, která je pacientům ušitá přímo na míru,“‎ vysvětluje MUDr. Zárubová. 

5.10.2020

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv