Evropské země budou společně hodnotit nové zdravotnické technologie, firmy nebudou muset dokumenty k hodnocení předkládat v každé zemi zvlášť. Vláda dnes schválila novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) je novela čistou transpozicí evropské legislativy, nic dalšího neupravuje. Novinářům to řekl při příchodu na jednání vlády. Dříve uvedl, že další velkou novelu tohoto zákona chce předložit do léta.

„Samotné hodnocení zdravotnických technologií je proces, který se opírá o vědecké důkazy a který příslušným orgánům umožňuje určit relativní účinnost nových či stávajících zdravotnických technologií. (…) Zaměřuje se zejména na přidanou hodnotu zdravotnické technologie v porovnání s jinými novými či stávajícími,“ uvádí v důvodové zprávě k zákonu ministerstvo zdravotnictví s tím, že vývoj zdravotnických technologií je hlavní hnací silou hospodářského růstu a inovací v EU.

Základem hodnocení budou principy Health Technology Assesment (HTA). Ministerstvo zdravotnictví je na webu popisuje jako proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání zdravotnických technologií. Jeho cílem je zvyšování efektivní kapacity zdravotního systému a maximalizace užitku v rámci omezených zdrojů.

Na celoevropské úrovni vzniká nařízením Koordinační skupina pro hodnocení zdravotnických technologií (HTACG). Ta bude dohlížet na společná klinická hodnocení nebo vědecké konzultace. Bude také vydávat zprávy o očekávaných nových technologiích nebo metodické pokyny. Podle návrhu novely by v ní měl být zástupce ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který má vstup nových léků a zdravotnických prostředků v ČR na starosti. Pokud SÚKL dostane od výrobce žádost o zhodnocení nové technologie, výsledky svého hodnocení pak do 30 dní sdělí této skupině.

Nové postupy by měly fungovat od roku 2025, pro takzvané zdravotnické prostředky in vitro, tedy prostředky pro diagnostické testování, například zkumavky, kontrolní materiály nebo činidila, o rok později.

Rozpracovanou má MZd také další novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. V návrhu, který je v současné době ve vnitřním připomínkovém řízení MZd, jsou podle ministra Válka zásadní změny fungování systému veřejného zdravotního pojištění. Definuje podle něj role jednotlivých aktérů a posiluje roli pojišťoven.

V návrhu jsou jako oblasti hlavních změn uvedeny větší podpora prevence, dostupnost stomatologické péče, úhrada péče přeshraniční péče, změny v úhradové regulaci léků a zdravotnických prostředků a ve vydávání seznamu zdravotních výkonů.

(ČTK) 

27.3.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv