Téměř čtyřnásobně, z 1,3 miliardy na 4,8 miliardy korun, stouply mezi roky 2010 až 2015 výdaje šesti zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na léky používané ve specializovaných centrech například při léčení rakoviny, roztroušené sklerózy či hemofilie. Sdělil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven a ředitel Oborové zdravotní pojišťovny Ladislav Friedrich.
Zdravotnictví a peníze/ilustrační foto

Tak velký nárůst podle něj vysoce překračuje limity dané úhradovými vyhláškami pro uvedené roky. „Obvykle je nárůst nákladů omezen na pět až šest procent ročně. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny však usilují o to, aby i při omezených zdrojích byla poskytnuta kvalitní léčba všem, u nichž vzniká oprávněný nárok a léčba je efektivní,“ uvedl.

V letech 2010 až 2014 Česko procházelo hospodářskou recesí, hrubý domácí produkt rostl minimálně a vybralo se méně z odvodů na zdravotní pojištění.

Na náklady pojišťoven sice měly vliv i daňové úpravy, když se v roce 2013 zvýšila sazba DPH na léky o jedno procento. V roce 2013 bylo vydáno i nové cenové rozhodnutí, které měnilo cenová pásma, tím i obchodní marže. V roce 2015 naopak DPH na léky klesla z 15 na deset procent.

„Přesto za rok 2015 došlo k nárůstu nákladů o sedm procent, reálný nárůst proto činí nejméně 12 procent a po doúčtování zbylých výkonů z roku 2015, které ještě pokračuje, se tento nárůst ještě zvýší. Celkově za poslední čtyři roky činí nominální nárůst nákladů průměrně přes 33 procent ročně,“ shrnul Friedrich.

Stejný vývoj ukazuje podle něj i počet přípravků používaných v centrech. Za poslední čtyři roky stoupá průměrně o 22 procent ročně. „Celkově je v tomto segmentu více než čtyřikrát více přípravků než v roce 2010,“ řekl Friedrich. Největší díl peněz jde na přípravky onkologické, používané při tzv. imunoterapii. V posledním roce byly náklady na ně dvojnásobné ve srovnání s další nejnákladnější skupinou léčiv. Následují přípravky na léčbu metabolických onemocnění, na léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění.

Náklady na léčbu onkologických a imunologických onemocnění stoupají podle Friedricha tím, že se užívají nová, nákladná léčiva, a také se prodlužuje doba přežití léčených pacientů. Tyto léky tak mají na celkovém růstu největší podíl.

17.2.2016

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv