Pacienti, kteří prodělali covidovou infekci, by si měli nechat zkontrolovat plíce u plicních lékařů. Čeští pneumologové upozorňují, že u části vyléčených totiž nemoc zřejmě zanechává stopy a měl by je proto sledovat odborník.

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové systematicky sledují pacienty z Královehradeckého kraje, kteří prodělali onemocnění covid-19. Zaměřují se na případné pozdní následky v oblasti plic a zatím vyšetřili 79 pacientů průměrného věku 45 let. Většina se s covidem-19 léčila doma, menší část, 14 z nich, v nemocnici. Podle přednosty Plicní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Vladimíra Koblížka, udává téměř polovina všech nemocných ještě tři měsíce po prodělané infekci horší dýchání – 21 %, kašel – 10 %, únavu– 17 % nebo bolestí na hrudníku – 9 %. Kromě toho 28 % z nich má po třech měsících stále porušený čich a 9 % chuť.

Při vyšetření plicních funkcí u poloviny sledovaných pacientů nalezli lékaři z Fakultní nemocnice Hradec Králové lehce porušené funkce. Nejčastěji sníženou schopnost přenosu kyslíku v oblasti plicních sklípků, méně často pokles kyslíku v krvi při zátěži. U přibližně 20 % nemocných kontrolní zobrazovací vyšetření plic ukázalo určité zbytkové postižení plicní tkáně. Všechna šetření hradečtí lékaři u účastníků studie ještě v následujícím roce dvakrát zopakují, aby mohli objektivně posoudit, jak rychle a zda vůbec potrvá návrat plicních funkcí a známek plicního postižení do normálu. Současně všem pacientům zanalyzují hladiny protilátek a známky buněčné imunity, aby zmapovali jejich nově získanou odolnost proti viru. 

Podle předsedy Českého občanského spolku proti plicním nemocem MUDr. Stanislava Kosa, CSc., je covid-19 infekcí dýchacích cest, může ale postihnout celé tělo. Nejčastějším důvodem, proč lidé s covidem končí v nemocnicích nebo potřebují intenzivní péči, jsou dýchací potíže spojené s nízkou hladinou kyslíku. Pacientům, kteří už nějakým plicním onemocněním trpí, doporučují lékaři pečlivě se řídit známými preventivními opatřeními – vyhýbat se davům, dodržovat hygienické zásady, a jako každý rok – nechat se očkovat proti chřipce, pneumokokům a dalším nemocem, které by mohly jejich stav zhoršit.

22.9.2020

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv