Každý rok se 14. listopadu, tedy v den narození Fredericka Bantinga, který se svým spolupracovníkem objevil léčebné účinky inzulinu, připomíná Světový den diabetu. Státní zdravotní ústav, 1. LF UK a VFN v Praze, za finanční podpory společnosti Novo Nordisk, pořádají při této příležitosti osvětovou akci, která se uskuteční 11. listopadu na Karlově náměstí v Praze 2. Pro návštěvníky bude od 10:30 do 17:30 otevřen stan s bohatým doprovodným programem. Měření cukru i cholesterolu v krvi, výpočet BMI, nutriční a pohybové poradenství, to vše pod dohledem zkušených zdravotníků a odborníků. Novinkou je i vyšetření pomocí fluorescenčního biomikroskopu ClearPath, který dokáže odhalit cukrovku až 7 let před vznikem komplikací.

Diabetes/ilustrační foto

Nosným tématem tohoto ročníku je zdravé stravování, tedy důležitý prvek celého léčení a také způsoby primární prevence nemoci. „Počet nemocných s cukrovkou stále narůstá, a to jak celosvětově, tak v České republice. Přitom většinu nemocných tvoří pacienti s diabetem 2. typu, u nichž víme, jaké jsou hlavní příčiny onemocnění a jak můžeme vzniku choroby zabránit. Hlavními důvody nárůstu počtu onemocnění jsou sedavý způsob života, tedy nízká fyzická aktivita, nevhodná výživa a obezita a psychický stres. Pokusme se něco pro sebe udělat a nárůst cukrovky zastavit!“ apeluje prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc, přednostka Centra diabetologie.

Podle údajů ÚZIS bylo v roce 2013 v České republice u diabetologů a praktických lékařů registrováno celkem 861 6471 pacientů s diabetem, z toho 789 900 osob s diabetem II. typu. Na rozdíl od diabetu I. typu je diabetes II. typu preventabilní onemocnění. Přesto počet postižených diabetem II. typu každoročně narůstá. Je to zapříčiněno zejména zvyšujícím se výskytem obezity a celkově nezdravým životním stylem.

Státní zdravotní ústav se dlouhodobě zabývá primární prevencí civilizačních chorob, mezi které patří i diabetes II. typu. Výskyt těchto onemocnění se dá efektivně ovlivnit vhodnou životosprávou, proto Státní zdravotní ústav ve svých osvětových kampaních motivuje širokou veřejnost k dodržování zásad zdravého životního stylu. Vhodné stravovací návyky (strava bez přebytku přidaných cukrů, soli a tuků) a dostatečná pohybová aktivita (nejméně 30 minut denně) jsou klíčem ke zdraví.

Jednoduchými změnami životního stylu se riziko diabetu II. typu významně zmenšuje, např. podle některých studií již 30 minut rychlé chůze denně snižuje riziko diabetu II. typu až o 30 procent. Přestat kouřit je v prevenci diabetu zásadní krokem. Je prokázáno, že kuřáci mají vyšší riziko vzniku diabetu, než nekuřáci. Diabetici, kteří kouří, jsou více ohroženi zdravotními komplikacemi, např. kardiovaskulárními chorobami, než diabetici nekuřáci.

Zdravotně výchovné materiály a další informace z oblasti podpory zdraví a prevence nemocí naleznete na www.szu.cz.

 

10.11.2015

zdroj: Ozdravotnictví.cz, Státní zdravotní ústav


Další články

Na přehled všech zpráv