Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zvažuje nabídku k odkupu akcií společnosti IZIP, která pro ni spravuje elektronické zdravotní knížky. Ředitel VZP Zdeněk Kabátek informoval správní radu, že investor ze Slovenska chce prostřednictvím advokátní kanceláře společnost koupit. VZP vlastní 51 procent akcií, menšinový vlastník – švýcarská firma eHI eHealth International se podle Aktuálně.cz už na převodu svých 49 procent akcií domluvila.

„Subjekt ze Slovenské republiky zastoupený advokátní kanceláří se přihlásil k záměru případně nabýt sta procent akcií společnosti IZIP. Představil nám na osobním jednání podmínky, které by bylo nutné dodržet,“ řekl ředitel. Radní dnes podle něj dostali materiál s informacemi o parametrech jednání. „Nebyl to materiál k rozhodnutí. Budeme velmi pečlivě prověřovat všechny okolnosti, které by kontrakt případně provázely. K rozhodnutí dospějeme určitě do příští správní rady, na které budeme předkládat závěry z těchto jednání,“ dodal.

VZP už dřív deklarovala, že buď chce získat plnou kontrolu nad společností, a tedy sto procent akcií, anebo se akcií zbaví a z problematického projektu, do něhož za deset let vložila kolem dvou miliard korun, úplně odejde. VZP se už dřív také dohodla s minoritním vlastníkem, že všechny akcie prodají společně.

Akcie společnosti IZIP, která vedle elektronických knížek zajišťuje i portál VZP pro komunikaci s poskytovateli péče a plátci pojistného, jsou podle Aktuálně.cz na prodej od loňského března. Tehdy se VZP s právníky švýcarské firmy eHI také dohodla o zadání znaleckého posudku. Právě ten měl určit cenu firmy IZIP a otevřít cestu k jejímu následnému prodeji.

V té době měly o menšinový podíl ve firmě zájem podle serveru nejméně čtyři firmy. Šlo jim prý v naprosté většině o to získat kontrakt s VZP na provoz jejího portálu, anebo se dostat k patentu na provozování zdravotních knížek.

Podle Zdravotnického deníku jednal IZIP v těchto dnech bez vědomí správní rady VZP s ministerstvem financí. Pokud by v Česku vzniklo centrální úložiště všech ekonomických a medicínských dat, nabízí IZIP poskytnout dabatázi pro shromažďování a údržbu dat, zobrazovací a analytické nástroje. IZIP je prý schopen okamžitě začít s načítáním anonymizovaných dat od zdravotních pojišťoven a připravit je k analýzám.

27.1.2015

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv