Ačkoli má pojištěnec právo požadovat refundaci nákladů na léčbu v zahraničí, ve skutečnosti se mu vrátí jen malá část. Potvrzují to čísla od dvou největších zdravotních pojišťoven, která poskytly serveru ozdravotnictvi.cz. Od dubna loňského roku navíc lidé nemusí žádat svou pojišťovnu o předchozí souhlas s plánovanou léčbou v zemích Evropské unie, což mírně zvýšilo počet žádostí o refundaci.

Náklady na léčbu v zahraničí/ilustrační foto

Všeobecná zdravotní pojišťovna eviduje od dubna do konce roku 2014 celkem 904 žádostí o vrácení nákladů za léčbu v zahraničí. Z tohoto počtu bylo v minulém roce vyřízeno 751 žádostí, dalších 13 rozhodnutí vydal rozhodčí orgán v případech, kdy žadatelé nebyli spokojeni s prvoinstančním rozhodnutím a podali odvolání. Zatímco pojištěnci požadovali refundaci celkem 6,9 mil. Kč, zpět dostali přibližně jen 2 mil. Kč, tedy 29 %.

Mezi hlavní důvody patří skutečnost, že úhrady za zdravotní služby na západ od nás se pohybují na mnohem vyšší úrovni než v České republice. A pojištěnec dostane zpět jen takové peníze, kolik by stejný zákrok pojišťovnu stál v tuzemsku. Kromě toho, ne všechny výkony, které absolvuje v zahraničí, jsou u nás hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění. Co více, přímá spoluúčast je v zahraničí obvykle vyšší. Pacient si také musí dát pozor, aby od zahraničního poskytovatele péče dostal všechny potřebné doklady a lékařské zprávy, bez kterých refundaci nelze provést .

Klienti VZP v uvedeném období nejčastěji žádali o refundaci péče v Rakousku, zde šlo o 227 případů. Následuje Slovensko (202), Německo (148), Francie (54), Chorvatsko (40), Itálie (22) a Nizozemí (21). U dalších států je vykázáno méně než 20 případů. Co se týče novinky platné od loňského dubna – refundace plánované péče bez předchozího souhlasu pojišťovny – jednalo se pouze o 20 případů.

Obdobná čísla vykazuje i největší konkurent VZP – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která financuje péči pro více než 1,2 milionu pojištěnců. Ta od dubna roku 2014 do března letošního roku zaznamenala 17 žádostí o vrácení nákladů na neautorizovanou plánovanou péči. Žádosti se týkají celkem 41 250 EUR (cca 1,1 mil. Kč), přičemž refundováno bylo pouze 157 tis. Kč.

Ve čtyřech případech nebyli klienti pojišťovny spokojeni a podali odvolání k rozhodčímu orgánu. Z nichž ve dvou případech byly žádosti zamítnuty, jedna se stále šetří a v posledním případě bylo částečně vyhověno.

12.5.2015

zdroj: Martin Černý


Další články

Na přehled všech zpráv