Zákon zavádějící sdílený elektronický záznam pacienta, elektronické žádanky nebo aplikaci eZkarta by měl podle návrhu ministerstva zdravotnictví (MZd) platit od roku 2025. Úřad žádá Sněmovnu o jeho schválení v prvním čtení. Pomalé zavádění elektronizace zdravotnictví kritizoval i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), peníze vydané v letech 2019 nebo 2022 podle něj zatím nevedly k umožnění sdílení údajů. Zavedení nových centrálních služeb bude bude stát asi 50 milionů korun, deset milionů Kč budou stát softwarové nástroje.

„Náklady na následnou údržbu, obnovu a zajištění provozu lze očekávat (…) zhruba v částce 20 procent z pořizovací ceny ročně,“ píše v dokumentu MZd. Peníze chce úřad čerpat z Národního plánu obnovy. Jenom u eŽádanek odhaduje, že každé procento elektronických žádanek místo papírových může uspořit 270 milionů korun ročně.

Data pacientů budou uložená pouze u jejich lékařů. „Novela zákona o elektronizaci zdravotnictví nepředpokládá vznik žádných centrální úložišť zdravotnické dokumentace a dat o zdravotním stavu pacientů a rovněž minimalizuje centralizaci dat o zdravotnických pracovnících,“ uvádí dokument.

Vznikne sdílený zdravotní záznam, jeho součástí bude takzvaný emergentní zdravotní záznam a výsledky preventivních a screeningových vyšetření. „Jedná se o minimalizovaný set informací o zdravotním stavu pacienta, který je přístupný pouze poskytovatelům zdravotních služeb a zdravotnickým pracovníkům poskytujícím zdravotní služby pacientovi,“ píše se v materiálu.

Emergentní zdravotní záznam bude soubor údajů, které by měly primárně zajistit větší bezpečnost pacienta při řešení život ohrožujících situací. Půjde například o informace o krevní skupině, alergiích, nežádoucích reakcích na léčiva nebo lécích předepsaných za poslední rok. Pacient bude moci v systému označit, že si vedení tohoto záznamu nepřeje.

Vzniká také státní mobilní aplikace eZkarta, která umožní pacientovi nahlížet do jeho vlastních zdravotních záznamů v systému eRecept, v registrech vedených podle zákona o ochraně veřejného zdraví, v Národním zdravotnickém informačním systému nebo v rozhraní zřizovaném právě zákonem o elektronizaci zdravotnictví.

Elektronicky by nově podobně jako recepty na léky nebo poukazy na zdravotnické prostředky měly vznikat i žádanky, které lékaři vydávají pacientům například na laboratorní nebo zobrazovací vyšetření. Lékař bude eŽádanku posílat přímo poskytovateli, kterého o vyšetření žádá. 

První zákon o elektronizaci zdravotnictví vláda schválila v roce 2021, nastavoval hlavně pravidla a nástroje pro bezpečné sdílení informací mezi registry zdravotníků, pacientů a poskytovatelů nebo zdravotnickými zařízeními. Zavedl také registr zdravotnických pracovníků, pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb, které umožní kontrolu přístupu do sdílených záznamů. O každém přístupu je záznam a pacienti mohou získat výpis toho, jaké informace jsou o nich vedeny.

(ČTK)

20.1.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv