V ČR jsou zhruba dva miliony kuřáků, tři čtvrtě milionu lidí pijících alkohol rizikovým způsobem, 400 000 uživatelů marihuany a další desítky tisíc lidí závislých na lécích, pervitinu, heroinu a dalších látkách, tisíce patologických hráčů atd.

Závislosti/ilustrační foto

Návykové látky a závislostní chování ohrožuje nejvíc děti a mladistvé, a to mimo jiné i proto, že se jejich ještě zrající mozek vypořádává s účinky drog mnohem obtížněji než mozek dospělých. Navíc některé dopady na vyvíjející se mozek mohou být i nevratné nebo obtížně rehabilitovatelné (např. poruchy pozornosti, paměti atd.). Přitom se věková hranice, při níž děti a mládež s užíváním těchto návykových látek začínají, posunula velmi nízko. Podle nedávných průzkumů mezi dospívajícími ve věku 16 až 18 let začalo až 30 procent z nich pravidelně kouřit již v 11 letech, někteří dokonce i dříve. Co se týká alkoholu, více než 60 procent adolescentů lze považovat za pravidelné konzumenty alkoholických nápojů, přičemž chlapci pijí častěji než dívky.

Jednou z možností, jak zmírnit nebezpečí, aby děti a mladiství propadli závislostem různého druhu, jsou preventivní intervenční programy. Podle unikátní experimentální studie, kterou provedla Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v minulých pěti letech, byl testovaný intervenční program Unplugged u pětiny ze zkoumaných dětí účinný. „To znamená, že oddálil, případně zpomalil rozvoj konkrétních forem jejich rizikového chování,“ vysvětlil přednosta Kliniky adiktologie prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Větší účinek měl přitom na děti, které před započetím studie neměly s kouřením, alkoholem či jinými drogami zkušenosti. Měl však pozitivní efekt také u skupiny mladistvých, kteří nějaké zkušenosti již měli.

Studii prováděli výzkumníci na reprezentativním vzorku zhruba 2000 žáků 6. tříd základních škol. Polovina z nich se účastnila intervenčních programů, druhou polovinu vědci jen sledovali. Po skončení intervence tyto dvě skupiny v časovém odstupu jednoho a dvou let opakovaně porovnávali. „Zjistili jsme, že tento program je nejúčinnější v oblasti kouření tabáku a užívání konopí, zatímco u pití alkoholu zabírá méně. V tomto případě je nutné využít jiné nástroje,“ říká prof. Miovský. Doplnil, že i proto nyní český tým vyvíjí navazující intervenci posilující efekt testovaného programu, přičemž se zaměřuje zvláště na alkohol. Připomněl, že se těmito studiemi čeští výzkumníci zařadili mezi několik nejaktivnějších pracovišť nejen v rámci Evropské unie. Stáli mimo jiné i mezi zakládajícími členy Evropské asociace výzkumníků v prevenci (EUSPR).

Podle prof. Miovského existuje v ČR pouze sedm dalších otestovaných intervenčních programů, o nichž se dá říci, že mají na děti pozitivní účinky. Ostatní na podobné ověření zatím stále čekají, neboť podobné studie jsou finančně i výzkumně náročné. Klinika adiktologie hodlá ve výzkumu působení intervenčních programů pokračovat i v budoucnu. Zaměří se též na nelátkové závislosti.

 

8.12.2014

zdroj: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Další články

Na přehled všech zpráv