Více než 14 dní, od 14. do 30. září, si lidé budou moci bezplatně a bez doporučení lékaře zjistit, jak jsou na tom se svou kostrou. Postačí, aby přišli do některého z odběrových míst společnosti synlab czech a nechali si v rámci projektu Zdraví národa odebrat vzorek krve. Jeho analýzou se zjistí, zda je jejich kostní metabolismus v pořádku. Pokud totiž nepracuje správně, bývají důsledkem různá onemocnění, nejčastěji osteoporóza, kterou v Česku trpí až 850 tisíc lidí.

Osteoporoza/ilustrační foto

„Když je všechno v pořádku, obmění se u člověka 5–10 % kostní hmoty za rok. Po 30. roce života jí postupně ubývá, asi tak 0,5 % za rok,“ vysvětluje MUDr. Ivo Sotorník, DrSc., specialista společnosti synlab czech, a pokračuje: „Na poruchy kostního metabolismu má vliv řada faktorů. Jsou to vrozené predispozice či hladina hormonů. Velkou roli ale, jako v mnoha jiných případech, hraje náš životní styl. Situaci zhoršuje, třeba když člověk kouří, nadměrně konzumuje alkohol, a naopak jeho fyzická aktivita je nedostatečná,“ uzavírá MUDr. Ivo Sotorník, DrSc.

Značně negativní vliv na metabolismus kostí má nedostatek vápníku a vitaminu D. „Déčko“ napomáhá vstřebávání vápníku z potravy. Hlavním zdrojem vitaminu D je sluneční záření, menší část získáváme z potravy. Když ho nemáme dost, nedokáže tělo správně využít vápník, i kdybychom ho ve stravě přijímali dostatečně.

Problém s metabolismem kostí se často odrazí ve zvýšené křehkosti kostí. V důsledku toho bývají četnější jejich zlomeniny. Týká se to hlavně obratlů a dlouhých kostí, například stehenní. Bezprostřední riziko hrozí skupině lidí staršího věku. Na osteoporózu je potřeba upozornit také ženy po menopauze, protože po ní klesá hladina pohlavních hormonů.

Pokud chcete zjistit, zda je váš kostní metabolismus v rovnováze, využijte bezplatného vyšetření krve v období od 14. do 30. září. Navštivte kterékoliv z odběrových pracovišť společnosti synlab czech, vyplňte s personálem speciální žádanku a nechte si odebrat vzorek krve. Výsledky vyšetření obdržíte poštou. Pokud budou hodnoty měřených parametrů mimo hraniční meze, doporučí vám, abyste výsledky konzultovali s ošetřujícím lékařem. Veškeré informace o bezplatném vyšetření krve, a dokonce i žádanku, naleznete také na www.zdravinaroda.cz.

9.9.2015

zdroj: Ewing PR, Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv