Záměr zákona o elektronickém zdravotnictví nepočítá s centrálním skladováním obsahu zdravotní dokumentace podobně, jako je tomu například u elektronických receptů na léky. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška se budou u vybraných významných zápisů do dokumentace evidovat jen informace o jejich vytvoření. Řekl to na dnešním kulatém stole k elektronickému zdravotnictví v Senátu. Zákon by měl podle ministerstva zdravotnictví platit od roku 2020 nebo 2021.

Inovace/ilustrační foto

„Nikde nebude budován žádný centrální sklad zdravotnické dokumentace,“ řekl Dušek. Dokumentace podle něj zůstane tam kde je a pracovat se s ní bude stejně jako dosud. Reagoval tak na obavy z toho, že budou data v systému zneužitelná nebo je uvidí i neoprávněné osoby.

Obsah dokumentace nebude nikde přístupný, což bude podle něj v zákoně explicitně uvedeno. „V elektronickém světě vznikne nástroj, aby poskytovatelé věděli, že takový dokument existuje, aniž by bez oprávnění viděli jeho obsah,“ dodal.

U vybraných záznamů se počítá s takzvanou indexací, tedy záznamem o vzniku dokumentu. Dušek jako příklad zmínil propouštěcí zprávu z nemocnice. Nebude u ní vidět ani diagnóza, ani oddělení, ale jenom kdo a kdy ji vystavil.

Další prvky elektronické dokumentace, jako například elektronická obdoba výpisu ze zdravotní dokumentace, takzvaný sdílený souhrn, v případě nesouhlasu pacienta nebudou dostupné jeho dalším lékařům. Systém by mohl podle Duška v budoucnu umožnit i pacientům, aby si v něm vedli vlastní zdravotní záznamy.

Věcný návrh zákona podle něj chce naplnit práva pacientů, aby měli dostupnou svou zdravotnickou dokumentaci. „Je v zájmu pacienta, aby měl lékař všechna jeho data o léčbě. A je povinností pro stát, aby to zajistil,“ dodal. V návrhu ale podle něj není povinnost vést elektronickou zdravotnickou dokumentaci napříč poskytovateli.

Vzniknout by měl jednotný registr pacientů a zdravotníků, který bude sloužit k jejich jasné identifikaci. „Navrhujeme, aby stát garantovat elektronickou identitu zdravotnického profesionála,“ dodal Dušek. Bude se v reálném čase udržovat aktuální.

Podle České lékařské komory (ČLK) jsou některé návrhy problematické. Michal Sojka z ČLK upozornil, že pro některé pacienty je nepřijatelné, aby byly někde o nich elektronicky evidovány citlivé zdravotní údaje. Mohou kvůli tomu i odmítnout léčbu. Zdravotní pojišťovny ale už v současné době tato data o pacientech mají, pokud je péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

O elektronickém zdravotnictví se hovoří několik let. Jeho prvním prvkem jsou letos v lednu zavedené elektronické recepty. Proti nim se před spuštěním systému, který centrálně eviduje všechny předepsané léky, zvedly protesty. První rok proto státní správa nepokutovala lékaře, kteří se do e-receptu nezapojili.

23.10.2018

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv