Zdravotní pojištění skončilo loni v propadu 1,34 miliardy korun, příjmy činily 228,6 miliardy, výdaje 229,9 miliardy korun. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) si vylepšila bilanci díky půjčce od státu 1,7 miliardy korun. Další zhoršení lze očekávat ke konci roku, kdy musí VZP začít peníze vracet. Vyplývá to z hodnoticí zprávy, vypracované ministerstvy zdravotnictví a financí pro dnešní jednání vlády na základě výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven.

Ztráta/ilustrační foto

VZP je navíc zatížena vnitřním dluhem 2,2 miliardy korun, uvádí se ve zprávě hodnotící vývoj zdravotního pojištění za rok 2013. Situaci bude nutno řešit „systémovými kroky“, uvádí materiál.

Ztráta bude podle zprávy zmírněna v průběhu letošního roku například zvýšením pojistného, jež odvádí stát za děti, důchodce či nezaměstnané. Dodatečně získané prostředky ale mají primárně být využity na náhradu zrušených regulačních poplatků nemocnicím.

VZP bude muset vrátit ke konci roku tzv. předsunutou platbu, kdy od státu dostala pojistné místo na konci roku už na jeho počátku, na konci roku už tyto peníze nedostane. Bude muset letos také vrátit z půjčky 0,7 miliardy korun. Další miliardu musí uhradit ve čtyřech splátkách rozložených do let 2015 a 2016.

Předsunutá platba, která loni dočasně příjmy systému vylepšila, činila čtyři miliardy korun. Do konce loňského roku byla vrácena. V lednu 2014 obdržel systém další předsunutou platbu 4,8 miliardy korun s tím, že 300 milionů splatí letos v listopadu a zbylých 4,5 miliardy v prosinci.

V platbách za zdravotní péči jsou mezi VZP a ostatními zdravotními pojišťovnami podle zprávy rozdíly. Vliv na to má nejen rozdílná skladba pojištěnců, ale hlavně smluvní vztahy s poskytovateli zdravotních služeb a odlišné cenové dodatky. Pojišťovnám se nepodařilo prosadit změny ve struktuře lůžkových zařízení, které by přinesly systému úspory.

Schodek 1,34 miliardy podle zprávy nepředstavuje z hlediska schodku všech veřejných rozpočtů zásadní problém. V poměru k HDP jde o 0,035 procenta.

20.10.2014

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv