Zdravotní sestry v Česku jsou přetížené a mají málo pravomocí ve srovnání se sestrami v zemích EU, proto se dostatečně nezapojují do podpory preventivní péče, zejména osvěty pacientů. Zjistili to vědci z Národního institutu SYRI a Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. SYRI o tom informoval v tiskové zprávě.

Preventivní péče je klíčová, protože pomáhá předcházet rozvoji nemocí, proto se vědci zajímali o to, zda se do ní české zdravotní sestry aktivně zapojují a jaké faktory jejich zapojení ovlivňují. Jde zejména o motivování pacientů, aby se o své zdraví starali a využívali preventivních programů a jejich osvěta o možné prevenci.

„Hlavním zjištěním našeho výzkumu je, že sestry jsou ochotny být proaktivní v prevenci. Jejich autonomie a odpovědnost ale zůstávají v mezinárodním srovnání poměrně nízké, zároveň však ale české sestry nevolají po rozšíření svých pravomocí a odpovědnosti. Hlavními limitujícími faktory pro aktivnější zapojení do aktivit souvisejících s prevencí jsou pak typ praxe, věk sester a administrativní zátěž,“ uvedla Zuzana Kotherová z Národního institutu SYRI a Univerzity Karlovy.

Nejvíce se do prevence zapojují sestry, které pracují v samostatných ordinacích a také starší zkušené sestry, na které praktičtí lékaři častěji přesouvají část zodpovědnosti. Kromě dotazníků výzkumníci sbírali informace i prostřednictvím rozhovorů s lidmi z praxe.

„Z nich vyplývá, že jsou sestry přetížené a v mnoha případech ani přesně neznají své povinnosti v oblasti preventivní péče. Jedním z doporučení našeho výzkumu je jasné definování rolí a odpovědností sester. To v konečném důsledku může přispět ke zvýšení odolnosti a udržitelnosti zdravotnického systému, protože sester je stále velký nedostatek,“ dodala Kotherová.

Větší pravomoci sester, které by umožnily jejich aktivnější zapojení do prevence a organizace péče, bude zapotřebí zejména v blízké budoucnosti, až kvůli stárnoucí populaci poroste poptávka po péči o stárnoucí a chronicky nemocné. Právě větší zapojení sester by mohlo podle výzkumníků zdravotnickému systému pomoci.

V současnosti pracuje v českém zdravotnictví 82.000 sester, například všeobecných sester chybí 2500. V souvislosti se stárnutím populace může situaci zkomplikovat i odchod sester do důchodu. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistik může do pěti let odejít do penze okolo 12.000, do deseti let až třetina ze současného počtu.

(ČTK)

4.3.2024

zdroj:


Další články

Na přehled všech zpráv