Poukazy na zdravotnické prostředky budou moci lékaři vydávat zřejmě také elektronicky. V nové předloze o bezpečnosti těchto prostředků to dnes schválila Sněmovna. Na rozdíl od elektronického receptu na léky by mělo být využívání elektronických poukazů dobrovolné. Pomohly by zejména lidem, kteří odebírají zdravotnické prostředky pravidelně. Pro poukaz například na inkontinenční pomůcky by nemuseli chodit k lékaři. Návrh zákona nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Zdravotnickými prostředky jsou například také protézy, berle, pleny, naslouchátka či invalidní vozíky a pomůcky pro diabetiky. Zákon vychází z unijního nařízení, které je účinné od května. Bylo reakcí na sérii kauz závadných prsních implantátů. Každý implantát nyní musí mít svou kartu s vysvětlením použití i rizik.

Návrh zákona zruší části národní právní úpravy zdravotnických prostředků, které se staly s účinností evropského nařízení nadbytečnými. Český zákon zahrne jen oblasti, kde to nařízení umožňuje.

Norma předpokládá výrazně podrobnější dokumentaci, registrační povinnosti nebo vymezuje dozorovou roli Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a to i při kontrole dodržování regulace reklamy. Změny čekají také pravidla výdeje zdravotnických prostředků. U nejméně rizikových pomůcek už nebude nutné, aby je pacientům dávali lidé s příslušnou odbornou způsobilostí. Nebude to ale platit u optických prostředků. Zákon zakáže obnovu zdravotnického prostředku určeného pro jedno použití, protože není možné stoprocentně vyloučit ohrožení zdraví pacientů při opakovaném použití.

S novým zákonem souvisí další schválená novela, která v souladu s jiným evropským nařízením upravuje diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, k nimž patří třeba těhotenské testy. Nařízení bude účinné později.

V novele poslanci zakázali takovou reklamu na různé výrobky, která je bez opodstatnění popisuje jako léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky a naznačuje, že mohou zlepšit zdraví. V propagaci takových výrobků se nebudou smět objevovat doporučení vědců, zdravotnických odborníků, nebo obecně známých lidí. Vládní předloha reklamu na zdravotnické prostředky a zdravotnické prostředky in vitro nově reguluje.

2.12.2020

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv