Zlepšit do budoucna diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění by chtěli vědci v nově založeném Národním ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR). Ústav propojuje 71 výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Olomouci a Brně. Do konce roku 2025 na něj má jít asi 1,5 miliardy korun z evropských peněz programu Exceles, kterým ministerstvo školství podporuje špičkový výzkum. Fungování ústavu by měl stát zajistit i po roce 2025.

„NÚVR je největším projektem české akademické onkologie. Vzniká síť excelentních pracovišť, která mohou efektivně spolupracovat a dosahovat lepších výsledků. Podobně u nás v klinické onkologii funguje celorepubliková síť komplexních onkologických center, která jsou mezi sebou provázána určitými pravidly a vzájemně komunikují,“ uvedl dnes hlavní koordinátor NÚVR a proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo. Onkologický výzkum se podle něj dosud nijak nekoordinoval a byl roztříštěn do jednotlivých institucí.

NÚVR povedou společně s ním také Marián Hajdúch z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ondřej Slabý z Lékařské fakulty a Středoevropského technologického institutu (CEITEC) Masarykovy univerzity v Brně. Hajdúch bude v projektu působit jako lékařský ředitel, Slabý jako vědecký ředitel. Do NÚVR se kromě toho zapojí vědci například z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (AV ČR), Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Ústavu experimentální medicíny AV ČR nebo Masarykova onkologického ústavu.

Z evropských dotací 1,48 miliardy korun půjde podle zástupců projektu asi třetina na investice do modernizace zařízení. Pracovat budou vědci na pěti výzkumných programech. Půjde například o hledání nových genů zapojených do vzniku a rozvoje nádorů, vývoj nových léků a diagnostických postupů, jejich transfer a klinické testování. Ambicí zástupců NÚVR je výsledky z akademických laboratoří přenášet k lékařům a pacientům.

Fungování NÚVR by podle Hajdúcha mělo pokračovat i po skončení čerpání peněz z programu Exceles. „Udržitelnost projektu by měla být dlouhodobá,“ řekl. Slabý doufá, že na koordinaci výzkumu v onkologii půjdou do budoucna vedle evropských dotací i peníze ze státního rozpočtu. „Je důležité i navýšení podpory institucionální,“ uvedl. Zajistit by ji podle něj měla hlavně vládní rada pro výzkum, vývoj a inovace.

To, že je důležité, aby NÚVR pokračoval i po roce 2025, zdůraznil také Balaš. „Každý soudný politik ví, že zbavit se takového projektu je mrhání peněz. Není možné plýtvat penězi na něco dočasného,“ řekl. Vláda by proto podle něj měla v dalších letech vyčlenit peníze na NÚVR i v národním rozpočtu.

Rakovina bude podle odhadů do roku 2035 nejčastější příčinou úmrtí v EU. V ČR je v současnosti celkově druhá po nemocích srdce a cév, u lidí do 65 let první. Zkušenost s rakovinou má v tuzemsku 700 000 obyvatel.

27.9.2022

zdroj: ČTK


Další články

Na přehled všech zpráv