Krevní plazma od dárců, kteří prodělali covid-19, představuje významnou pomoc pro pacienty s těžkým průběhem nemoci, tato plazma je ale v současnosti stále nedostatkovým zbožím. Protilátky získané z darované plazmy mohou pomoci pacientům ve vážném klinickém stavu. Situaci se snaží zlepšit Zdravotní pojišťovna ministra vnitra ČR, která jako první v republice nabízí svým klientům, kteří darují plazmu, příspěvek 1000 Kč na regeneraci. Dárci jej mohou využít např. na nákup volně prodejných léků nebo vitamínů, na pacientem placené stomatologické výkony a výrobky, pravidelné sportovní aktivity, fyzioterapii apod. 

O příspěvek bude možné žádat do 20. ledna příštího roku. 

Dárcem rekonvalescentní plazmy se může stát dospělý člověk, který prodělal infekci SARS-CoV-2, nejdříve 14 dní po uzdravení. Nejvhodnějším dárcem je ten, kdo měl klinické příznaky (teplota, kašel a další, včetně vážnějšího průběhu), protože u takového dárce je větší pravděpodobnost, že bude mít vytvořenou dostatečnou hladinu léčebných protilátek. 

Darovat rekonvalescentní plazmu nemůže člověk, který v někdy v životě dostal krevní transfuzi a  a také žena, která byla těhotná. Kromě toho musí dárce splňovat obecné podmínky pro darování krve a jejích složek dle platné legislativy, např. věk 18-65 let, posledních 6 měsíců bez na operace, endoskopického vyšetření, tetování či piercingu, netrpí závažným onemocněním (např. srdce, ledvin, jater, rakovina či nádor jakéhokoli typu) neprodělal infekční žloutenku B nebo C, nepatří do rizikové skupiny z hlediska přenosu krevní nákazy (nitrožilní uživatelé drog, osoby provozující rizikový sex) apod. 

Darováním plazmy přitom člověk vlastní imunitu vůči koronaviru neztrácí. „Dárcovství plazmy znamená darování sérových protilátek, nikoliv těch sekrečních, které chrání sliznice. I za běžných podmínek je biologický poločas sérových IgG protilátek přibližně tři týdny, respektive v případě sérového IgA přibližně týden. A neustále se doplňují. To, co člověk – dárce daroval, tudíž organismus znovu doplní,“ vysvětluje prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. z výzkumného ústavu Recetox Masarykovy univerzity. 

Plazma je pacientům odebírána metodou tzv. plazmaferézy, při níž jsou buněčné složky krve převedeny zpět do krevního oběhu dárce. K odběru se používají speciální přístroje, tzv. separátory. Jeden odběr trvá asi 45 minut a odebrány jsou při něm tři jednotky plazmy. Pacientovi s onemocněním covid-19 se obvykle podávají dvě jednotky. Technika odběru a celá procedura je zcela bezpečná a odebranou léčebnou plazmu je možné uchovávat až po dobu tří let. 

Zájemci o darování rekonvalescentní plazmy se mohou hlásit na několika místech. V Praze se jedná o Thomayerovu nemocnici, Ústřední vojenskou nemocnici, FN Královské Vinohrady, Všeobecnou fakultní nemocnici a Ústav hematologie a krevní transfuze. Odběr plazmy je možné dále podstoupit ve FN Ostrava, FN Olomouc, FN Hradec Králové, FN Plzeň, ve Slezské nemocnici Opava, Pardubické nemocnici, Litomyšlské nemocnici, Klatovské nemocnici, Krajské nemocnici Liberec, Krajské zdravotní, a. s. – Ústí nad Labem, Slezské nemocnici v Opavě, Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, v Uherském Hradišti, Nemocnici České Budějovice nebo ve FN Brno.

25.11.2020

zdroj: Ozdravotnictví.cz


Další články

Na přehled všech zpráv