Tiskovou mluvčí České lékarnické komory, paní Michaelu Bažantovou, jsme požádali o vyjádření ke špatným zkušenostem jednoho z našich čtenářů: https://www.ozdravotnictvi.cz/komentare/placebo-vodu-prodaji-v-lekarne-bez-upozorneni/

Otázka/ilustrační foto

Homeopatika jsou v České republice registrovaná léčiva, tak jako přípravky s paracetamolem a jakoukoli jinou léčivou látkou. Na rozdíl od těchto léků však u homeopatik nemusí být provedena zkouška účinnosti. Proč to tak je, nevíme. Doporučujeme Vám se s touto otázkou obrátit na státní instituce: Ministerstvo zdravotnictví nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Lékárník, který vydává homeopatikum, dnes podle žádné právní normy není povinen pacienta upozornit, že mu vydává homeopatikum, přesto to mnozí dělají. Navíc často upozorňují pacienty na specifika, která homeopatika obnášejí, případně na jejich neprokázanou účinnost. Lékárník má povinnost při dispenzaci (jakéhokoli léku, včetně těch bez lékařského předpisu) poskytnout pacientovi tzv. dispenzační minimum – to se týká dávkování, možných nežádoucích účinků, omezení kombinací s jídlem či pitím atd.

V případě nespokojenosti s přístupem lékárníka nebo podezření pacienta na nedodržení legislativních norem lékárníkem může pacient podat podnět, adresovaný České lékárnické komoře.

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. ČLnK dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Členy komory jsou povinně všichni lékárníci ze všech lékáren v celé ČR.

K posouzení možného pochybení svých členů má ČLnK ze zákona zřízené kontrolní orgány: Revizní komisi a Čestnou radu, které se jednotlivými případy zabývají. Podnět je možné podat písemně na adresu komory, do její datové schránky, nebo mailem. Pro případné doplnění informací, kontaktování a následné informování o výsledcích šetření je nutné uvést celé jméno a adresu stěžovatele.

30.5.2019

autor:


Další články

Na přehled všech komentářů