Ministerstva zdravotnictví a financí ukončila kontrolu v největší zaměstnanecké pojišťovně – Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR (ZPMV). Ve své tiskové zprávě uvádějí, že „Kontrola nekonstatovala žádná závažná pochybení ohrožující činnost pojišťovny. Nedostatky se vzhledem k celkovým výdajům pojišťovny (v roce 2017 cca 32 mld. Kč) týkaly relativně marginálních částek. ZPMV na většinu zjištěných nedostatků reagovala již v průběhu kontroly.“ Kontrola/ilustrační foto Ministerští kontroloři, na rozdíl od kontrol v jiných pojišťovnách, pochválili fungování revizního systému. „Toto hodnocení nás těší. Hodláme revizní systém nadále rozvíjet a zefektivňovat, např. větší mírou zapojení elektronických nástrojů,“ řekl pro portál OZdravotnictvi.cz generální ředitel ZPMV David Kostka.

Členové kontrolní skupiny měli za hlavní cíl ověřit soulad činnosti zdravotní pojišťovny nejen se zvláštními zákony upravujícími oblast veřejného zdravotního pojištění, zejména týkající se oblasti výběru pojistného, zajištění místní a časové dostupnosti zdravotní péče a s tím související smluvní politiku zdravotní pojišťovny. Současně posuzovali systém a procesy hospodaření a nakládání s veřejnými prostředky, a to jak pokud jde o naplňování cílů zdravotně pojistného plánu tak i pokud jde o výši a strukturu provozních nákladů. V dané souvislosti se zaměřili na nastavení kontrolních mechanismů zdravotní pojišťovny.

„Důležité je pro nás konstatování, že nedostatky byly jen dílčí a nikoli závažné a že už v průběhu kontroly jsme pracovali na jejich nápravě. Dopadli jsme proto velmi dobře, jestliže to porovnáte s výstupy z kontrol jiných pojišťoven,“ uvedl generální ředitel Kostka.

 

Kontrola hospodaření ČPZP odhalila výhodné smlouvy pro nemocnice Agel

VZP platila dvěma firmám 40krát víc, než je běžné

 

29.6.2018

zdroj: Ozdravotnictví.cz, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR


Další články

Na přehled všech zpráv